LIQUI MOLY doorbreekt de half miljard jaaromzet-barrière

De Duitse motorolie- en additievenspecialist boekt voor november bovendien een nieuw maandrecord

December 2017 – Voor het eerst heeft LIQUI MOLY de limiet van een half miljard euro jaaromzet overschreden. „Daarmee hebben we een belangrijke mijlpaal voor 2017 bereikt“, stelt Ernst Prost, beherend vennoot van de Duitse motorolie- en additievenspecialist. „En het jaar is nog niet ten einde.“ Met deze half miljard score heeft LIQUI MOLY zijn jaaromzet in de afgelopen acht jaar meer dan verdubbeld.

Vorig jaar bedroeg de omzet 489 miljoen euro. Dat de 500 miljoen euro grens al begin december werd overschreden, lag onder meer aan de buitengewoon voorspoedige novembermaand. Doorgaans neemt de vraag in deze maand iets af. Dit jaar echter bleef niet alleen die zwakkere omzet uit, maar markeerde november met 51,4 miljoen euro zelfs een nieuw maandrecord.

Voor dit succes zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Enerzijds neemt de omzet op de thuismarkten Duitsland en Oostenrijk, ondanks de reeds zeer sterke marktpositie, sterker toe dan gepland. Anderzijds groeit de export overeen breed front. Twee landen springen er extra uit: Rusland en China.

Rusland is voor LIQUI MOLY traditioneel de belangrijkste exportmarkt. Wat niet wegneemt dat de afzet hier de laatste jaren aan de zwakke kant was. De Krim-crisis, Oekraïne-crisis, economische crisis en roebelcrisis hebben in de cijfers hun weerslag nagelaten. Maar inmiddels heeft de handel met Rusland zich niet alleen hersteld, maar zelfs nu al het record van vóór de crises overtroffen. De tweede omzetzwaargewicht is China, waar LIQUI MOLY zijn omzet over de eerste elf maanden van dit jaar met meer dan 50 procent wist te verhogen.

Deze prestaties laten Ernst Prost met vertrouwen naar de toekomst kijken. LIQUI MOLY realiseert jaar op jaar toenemende omzetten, en wel in de vorm van organische groei zonder acquisities. Ernst Prost: „Wij zijn zo sterk dat we op eigen kracht groeien. Want we leveren de juiste producten, de juiste kwaliteit en de juiste service.“

LIQUI MOLY dépasse le demi-milliard d’euros de chiffre d’affaires 

Le spécialiste allemand des huiles et additifs a également enregistré un nouveau record mensuel en novembre  

Décembre 2017 – LIQUI MOLY a franchi la barre du demi-milliard d’euros de chiffre d’affaires pour la première fois de son histoire. « Nous avons atteint un cap important pour 2017 », déclare Ernst Prost, directeur général du spécialiste allemand des huiles et additifs. « Et l’année n’est pas encore finie. » Avec un demi-milliard d’euros, LIQUI MOLY a plus que doublé son chiffre d’affaires au cours des huit dernières années.

L’an dernier, le chiffre d’affaires s’élevait à 489 millions d’euros. Le fait d’avoir atteint les 500 millions d’euros dès le début du mois de décembre est dû à un mois de novembre exceptionnellement faste. D’habitude, la demande diminue à cette période. Cette année, la baisse conjoncturelle a non seulement été évitée, mais le mois de novembre a aussi permis d’enregistrer un nouveau record mensuel avec 51,4 millions d’euros.

Plusieurs raisons expliquent cette réussite. D’une part, le chiffre d’affaires a connu une augmentation supérieure aux attentes sur le marché national allemand et autrichien malgré une position déjà bien établie. D’autre part, les exportations se développent sur un large front. Deux pays sortent particulièrement du lot à cet égard : la Russie et la Chine.

La Russie est traditionnellement le principal marché d’exportation de LIQUI MOLY. Au cours des dernières années, le chiffre d’affaires y a cependant connu un ralentissement. La crise de Crimée, la crise ukrainienne et la crise du rouble ont laissé leurs traces au niveau des résultats. Les activités en Russie ne se sont pas seulement redressées, elles ont désormais battu le record datant de la période précédant les crises. La deuxième locomotive est la Chine, où LIQUI MOLY a réussi à augmenter son chiffre d’affaires de plus de 50 pour cent au cours des onze premiers mois par rapport à l’exercice précédent.

Ces performances permettent à Ernst Prost d’envisager l’avenir avec confiance. LIQUI MOLY enregistre année après année des résultats en hausse et ce, en tant que croissance organique sans acquisitions. Ernst Prost : « Nous sommes en si bonne forme que nous pouvons nous développer par nos propres moyens. Nous proposons en effet les produits adéquats, la qualité adéquate et le service adéquat. »

Peter Szarafinski
Head of Media Relations International
Phone:   +49 731 1420-189
Mobile:   +49 151 1620 7701
Peter.Szarafinski@liqui-moly.de
LIQUI MOLY GmbH | Jerg-Wieland-Straße 4 | 89081 Ulm | GERMANY

Over LIQUI MOLY.
Met ruim 4000 artikelen biedt LIQUI MOLY een breed en wereldwijd uniek assortiment chemische automotive producten Motoroliën en additieven, vetten en pasta's, sprays en autoverzorgingsmiddelen, kleef- en afdichtingsstoffen. Sedert de oprichting in 1957 ontwikkelt en produceert LIQUI MOLY uitsluitend in Duitsland geproduceerd. Het is daar onaangevochten marktleider bij additieven en wordt er keer op keer tot beste oliemerk gekozen. De door eigenaar Ernst Prost geleide onderneming verkoopt zijn producten in meer dan 120 landen en realiseerde in 2016 een omzet van 489 mln. euro.

À propos de LIQUI MOLY
Avec près de 4 000 produits, LIQUI MOLY propose un assortiment de chimie automobile unique au monde : huiles moteur et additifs, graisses et pâtes, sprays et entretien automobile, colles et produits d’étanchéité. Fondée en 1957, LIQUI MOLY développe et produit exclusivement ses articles en Allemagne. La société y est le leader incontesté du marché des additifs et continuellement élue meilleure marque d’huile. L’entreprise dirigée par le propriétaire Ernst Prost vend ses produits dans plus de 120 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 489 millions d’euros en 2016.

Media

Media