Nieuws van LIQUI MOLY voor Opel, Vauxhall en General Motors

Report this content

De Special Tec DX1 is een speciale olie voor de nieuwe benzinemotoren van Opel, Vauxhall en General Motors

Oktober 2017 – Met de Special Tec DX1 brengt LIQUI MOLY een olie op de markt die voor de nieuwe benzinemotoren van Opel, Vauxhall en General Motors wordt voorgeschreven. Naast de normale functies van een motorolie – smeren, reinigen, koelen, beschermen voor corrosie – moet het nog een bijzonder probleem oplossen.

Sommige downsizing-motoren, maar ook enkele grotere zeer verdichtende motoren met directe injectie hebben last van een verhoogde kans op voortijdige ontbranding bij lage toerentallen (LSPI – low speed pre-ignition). In zo'n geval ontbrandt het benzine-lucht-mengsel in de verbrandingskamer al vanzelf, nog voordat de vonk ontstaat. Dit kan tot kloppen van de motor leiden en daarmee tot ernstige schade aan de motor. Helemaal begrijpen we dit fenomeen nog niet. De vervuiling binnenin de motor speelt evenzeer een rol als slechte kwaliteit van de brandstof. En we weten tegenwoordig, dat het risico hierop met behulp van een speciale motorolie kan worden verminderd. Daarom schrijven Opel, Vauxhall en General Motors voor bepaalde modellen een dergelijke olie voor.

LIQUI MOLY Special Tec DX1 is zo een olie. Hij voldoet aan de Dexos 1 Generation 2-norm van General Motors. Ook andere autofabrikanten zoals Chrysler, Ford, Kia, Honda, Hyundai, Mazda, Nissan en Toyota schrijven voor sommige van hun modellen olie met deze eigenschappen voor. De Special Tec DX1 is uitsluitend voor bepaalde benzinemotoren geschikt en mag niet in dieselmotoren worden gebruikt.

Een speciale olie, die bij sommige motoren ontstekingsproblemen voorkomt – dit laat zien, dat motorolieën tegenwoordig al lang geen willekeurig uit te wisselen smeermiddelen zijn, maar bijzonder specialistische, vloeibare reserve-onderdelen, die precies bij de betreffende motor moeten passen.

-------------------------

Nouveautés de LIQUI MOLY pour Opel, Vauxhall et General Motors 

La Special Tec DX1 est une huile spéciale pour les nouveaux moteurs à essence d’Opel, Vauxhall et General Motors 

Octobre 2017 – Avec la Special Tec DX1, LIQUI MOLY lance une huile destinée aux nouveaux moteurs à essence d’Opel, Vauxhall et General Motors. Outre les tâches habituelles d’une huile moteur – lubrifier, nettoyer, refroidir, protéger contre la corrosion – elle doit résoudre un problème supplémentaire.

Certains moteurs de taille réduite, tout comme certains moteurs à plus haute densité avec injection directe, sont soumis à un risque plus élevé d’allumage prématuré à des régimes plus faibles (LSPI – low speed pre-ignition). Le mélange essence-air s’enflamme tout seul dans la chambre de combustion avant la production de l’étincelle d’allumage. Cela peut entraîner des ratés du moteur et l’endommager sérieusement. Ce phénomène n’est pas encore tout à fait compris. L’encrassage à l’intérieur du moteur y joue un rôle, comme la qualité du carburant. Il a été découvert que ce risque peut être limité à l’aide d’une huile moteur spéciale. C’est pourquoi Opel, Vauxhall et General Motors prescrivent une telle huile pour certains modèles.

La LIQUI MOLY Special Tec DX1 est l’huile requise. Elle respecte la norme « Dexos 1 Generation 2 » de General Motors. D’autres constructeurs automobiles comme Chrysler, Ford, Kia, Honda, Hyundai, Mazda, Nissan et Toyota exigent également une huile possédant ces propriétés pour certains modèles. La Special Tec DX1 est uniquement compatible avec certains moteurs essence et ne peut pas être utilisée avec les moteurs diesel.

Une huile spéciale qui prévient les problèmes d’allumage pour certains moteurs – cela montre que les huiles moteur ne sont désormais plus des lubrifiants interchangeables quelconques, mais des pièces de rechange liquides extrêmement spécialisées, spécialement adaptées à un certain type de moteur.

Peter Szarafinski
Head of Media Relations International
Phone:   +49 731 1420-189
Mobile:   +49 151 1620 7701
Peter.Szarafinski@liqui-moly.de
LIQUI MOLY GmbH | Jerg-Wieland-Straße 4 | 89081 Ulm | GERMANY

Over LIQUI MOLY.
Met ruim 4000 artikelen biedt LIQUI MOLY een breed en wereldwijd uniek assortiment chemische automotive producten Motoroliën en additieven, vetten en pasta's, sprays en autoverzorgingsmiddelen, kleef- en afdichtingsstoffen. Sedert de oprichting in 1957 ontwikkelt en produceert LIQUI MOLY uitsluitend in Duitsland geproduceerd. Het is daar onaangevochten marktleider bij additieven en wordt er keer op keer tot beste oliemerk gekozen. De door eigenaar Ernst Prost geleide onderneming verkoopt zijn producten in meer dan 120 landen en realiseerde in 2016 een omzet van 489 mln. euro.

À propos de LIQUI MOLY
Avec près de 4 000 produits, LIQUI MOLY propose un assortiment de chimie automobile unique au monde : huiles moteur et additifs, graisses et pâtes, sprays et entretien automobile, colles et produits d’étanchéité. Fondée en 1957, LIQUI MOLY développe et produit exclusivement ses articles en Allemagne. La société y est le leader incontesté du marché des additifs et continuellement élue meilleure marque d’huile. L’entreprise dirigée par le propriétaire Ernst Prost vend ses produits dans plus de 120 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 489 millions d’euros en 2016.

Media

Media