Twee nieuwe transmissieoliën van LIQUI MOLY

Report this content

De smeerstofspecialist presenteert de producten TOP TEC MTF 5200 75W-80 en TOP TEC MTF 5100 75W

September 2017 – transmissie- en motoroliën worden heel ergens anders gebruikt, maar hebben toch dingen gemeen: ze worden steeds dunvloeibaarder en ze moeten nog krachtiger zijn. De twee nieuwe en krachtige producten in het assortiment transmissieoliën zijn TOP TEC MTF 5200 75W-80 en TOP TEC MTF 5100 75W.

Bij motoroliën worden additieven steeds belangrijker. Deze ontwikkeling is ook bij transmissieoliën te zien. De nieuwe MTF-oliën, waarbij de afkorting staat voor 'Manual Transmission Fluid', zijn hoogwaardige smeerstoffen met een lage viscositeit. Hoe dunner de olie, hoe lager het wrijvingsverlies en brandstofverbruik. “Klassieke transmissieoliën voldoen niet langer”, weet Oliver Kuhn, plaatsvervangend leider van het olielab van LIQUI MOLY. Daarvoor zijn de klassieke schakel- en astransmissieoliën te verschillend omdat ze allebei ergens anders moeten worden gebruikt en onder totaal verschillende omstandigheden werkzaam moeten zijn.

In moderne transmissies is tegenwoordig alles aan elkaar bevestigd en moderne transmissieoliën zoals TOP TEC MTF 5200 75W-80 en TOP TEC MTF 5100 75W moeten daarom veel verschillende eigenschappen hebben. “Ook materiaalcompatibiliteit speelt een rol. Voor nieuwe materialen in transmissies zijn nieuwe additiefverbindingen nodig”, aldus Oliver Kuhn.

TOP TEC MTF 5200 75W-80 is ontwikkeld voor het gebruik in aandrijvings-, schakel- en tussenbaktransmissies en TOP TEC MTF 5100 75W is speciaal ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies, transmissies met dubbele koppeling, S tronic en DSG. Beide oliën zorgen onder alle gebruiksomstandigheden voor uitstekend schakelcomfort, een schone transmissie en een lange levensduur van de olie.

Top Tec MTF 5200 75W-80

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen en/of aggregaten met de volgende specificaties of originele reserveonderdeelnummers:

MW 83 22 0 309 031, BMW 83 22 0 403 247, BMW MTF LT-2, BMW MTF LT-4, Ford WSD-M2C 200-C, GM 1940764, GM 1940768, NISSAN MT-XZ, NISSAN MT-XZ TL (JR-type), Peugeot Citroen (PSA) B71 2330, Special Honda MTF-II, Volvo 97308

TOP TEC MTF 5100 75W

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen en/of aggregaten met de volgende specificaties of originele reserveonderdeelnummers:

BMW 83 22 7 533 818, BMW MTF LT-3, Ford WSD-M2C 200-D2, VW G 052 178, VW G 052 512, VW G 052 726, VW G 060 726, VW G 070 726

Beide nieuwe transmissieoliën zijn verkrijgbaar in jerrycans van 1, 20 en 60 liter.

“Klassieke transmissieoliën voldoen niet meer aan de hoogste eisen” 

Olie-expert Oliver Kuhn van LIQUI MOLY legt uit wat de moderne transmissieoliën zo bijzonder maakt 

September 2017 – Met de transmissieoliën TOP TEC MTF 5200 75W-80 en TOP TEC MTF 5100 75W worden er meteen twee nieuwe speciale smeerstoffen van LIQUI MOLY op de markt gebracht. Oliver Kuhn, plaatsvervangend leider van het olielab van LIQUI MOLY, legt uit wat de eigenschappen en toepassingen van beide nieuwe producten zijn.

Wat maakt de nieuwe transmissieoliën van LIQUI MOLY zo bijzonder en wat zijn hun kenmerken?

Oliver Kuhn: Net als bij motoroliën zijn transmissieoliën die vroeger een vrij eenvoudige samenstelling hadden en duidelijk werden gescheiden in schakel- en astransmissieoliën, voortdurend verder ontwikkeld. Vroeger moesten de genoemde schakeltransmissieoliën worden gebruikt met een eerder mild additief om de werking met de synchronisatieringen te regelen. De asoliën bevatten in tegenstelling daarmee een aanzienlijk hoger percentage additieven omdat in deze aggregaten normaal gesproken een hogere druk is. Deze scheiding bestaat tegenwoordig niet meer, want in de transmissie zit nu alles bij elkaar.

De producten moeten daarom meerdere eigenschappen hebben en de klassieke oliën kunnen vaak niet meer worden gebruikt. Voor nieuwe materialen is het nodig om nieuwe additiefverbindingen te kiezen. Bovendien is er, net als bij motoroliën, de trend dat de oliën steeds dunner worden. Vroeger werden er oliën zoals SAE 85W-90 of 80W-90 gebruikt, daarna stapte men over op SAE 75W-90 en nu wordt er 75W of 75W-80 gebruikt. De lagere viscositeit wordt gebruikt om wrijvingsverlies te minimaliseren en daardoor brandstof te besparen. En dit is ook precies wat onze twee nieuwe transmissieoliën doen, die zich vooral onderscheiden op het gebied van toepassingen.

Welke toepassingen zijn er zoal voor de nieuwe transmissieoliën?

Oliver Kuhn: Bij deze nieuwe transmissieoliën ontstaan er nieuwe toepassingen voor de steeds veranderende olie-eisen van autofabrikanten. Wrijvingseigenschappen, materiaalcomptabiliteit, drukopname en ook viscositeit spelen een steeds belangrijkere rol. Met de nieuwe transmissieoliën is het dus mogelijk te voldoen aan de eisen van moderne transmissies in personenauto's waar klassieke schakeltransmissieoliën niet langer voldoen.

Als we op dit gebied kijken naar de markt voor Japanse en Amerikaanse personenauto's, wordt duidelijk dat hier inderdaad nog veel fabrikanten kiezen voor API GL 4 en API GL 5 en daarom ook nog oudere transmissieoliën toestaan. In het Europese OEM-segment is hier een groot verschil te zien, maar buiten Europa kan er nog niet echt worden gesproken van een trend. Net als bij motoroliën is het hier ook zo dat de producten die zijn goedgekeurd door APPI en ILSAC veel minder onderscheidend zijn en de producten die door ACEA en OEM in Europa zijn goedgekeurd, veel complexer zijn.

---------------

Deux nouvelles huiles de boîte de vitesses LIQUI MOLY 

Le spécialiste des lubrifiants présente les produits TOP TEC MTF 5200 75W-80 et TOP TEC MTF 5100 75W  

Septembre 2017 – Leur domaine d’application est totalement différent, mais les huiles moteur et de boîte de vitesses ont tout de même certaines choses en commun : elles deviennent de plus en plus fluides et doivent être toujours plus efficaces. Les huiles TOP TEC MTF 5200 75W-80 et TOP TEC MTF 5100 75W constituent les deux nouveaux atouts de l’assortiment d’huiles de boîte de vitesses de l’expert allemand des huiles LIQUI MOLY.

Dans le domaine des huiles moteur, les additifs jouent un rôle de plus en plus important. Cette évolution est similaire en ce qui concerne les huiles de boîte de vitesses. Les nouvelles huiles MTF (Manual Transmission Fluid) sont des lubrifiants de haute qualité présentant un faible taux de viscosité. Plus les huiles sont fluides, plus les pertes par frottement et la consommation de carburant sont faibles. « Les huiles de boîte de vitesses traditionnelles ont fait leur temps », explique Oliver Kuhn, directeur adjoint du laboratoire d’huiles de LIQUI MOLY. Les huiles de transmission manuelle et de pont classiques sont préparées différemment parce qu’elles doivent remplir leurs tâches dans des conditions totalement différentes.

Dans les boîtes de vitesses modernes, tous les éléments sont installés ensemble. C’est pourquoi les huiles de boîte de vitesses modernes comme la TOP TEC MTF 5200 75W-80 et la TOP TEC MTF 5100 75W doivent présenter de nombreuses caractéristiques. « La comptabilité matérielle est également très importante. Les nouveaux matériaux présents dans les boîtes de vitesses nécessitent de nouveaux mélanges d’additifs », ajoute Oliver Kuhn.

La TOP TEC MTF 5200 75W-80 a été développée pour une utilisation dans les boîtes de vitesses boîte-pont, manuelles ou de transfert, tandis que la TOP TEC MTF 5100 75W est spécialement conçue pour les boîtes de vitesses manuelles et à double embrayage, S tronic et DSG. Dans toutes les conditions d’utilisation, ces deux huiles garantissent un excellent confort de transmission, une boîte de vitesses propre et une longue durée de vie de l’huile.

Top Tec MTF 5200 75W-80

LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules ou moteurs exigeant les spécifications et pièces détachées originales suivantes :

MW 83 22 0 309 031, BMW 83 22 0 403 247, BMW MTF LT-2, BMW MTF LT-4, Ford WSD-M2C 200-C, GM 1940764, GM 1940768, NISSAN MT-XZ, NISSAN MT-XZ TL (JR Type), Peugeot Citroën (PSA) B71 2330, Special Honda MTF-II, Volvo 97308

TOP TEC MTF 5100 75W

LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules ou moteurs exigeant les spécifications et pièces détachées originales suivantes :

BMW 83 22 7 533 818, BMW MTF LT-3, Ford WSD-M2C 200-D2, VW G 052 178, VW G 052 512, VW G 052 726, VW G 060 726, VW G 070 726

Ces deux huiles de boîte de vitesses sont disponibles dans des bidons de 1, 20 et 60 litres.

« Les huiles de boîte de vitesses traditionnelles ne remplissent plus les exigences les plus élevées » 

Oliver Kuhn, spécialiste des huiles de LIQUI MOLY, explique les particularités des huiles de boîte de vitesses modernes 

Septembre 2017 – Avec les huiles de boîte de vitesses TOP TEC MTF 5200 75W-80 et TOP TEC MTF 5100 75W, LIQUI MOLY lance deux nouveaux lubrifiants spéciaux. Oliver Kuhn, directeur adjoint du laboratoire d’huiles de LIQUI MOLY, explique les particularités et les domaines d’application de ces deux nouveaux produits.

Pourquoi les nouvelles huiles de boîte de vitesses de LIQUI MOLY sont-elles si particulières ? Quelles sont leurs spécificités ?

Oliver Kuhn : Comme pour les huiles moteur, le domaine des huiles de boîte de vitesses a connu une évolution constante depuis les huiles de transmission manuelle et de pont très simples et clairement distinctes. Auparavant, il suffisait d’utiliser relativement peu d’additifs avec les huiles de transmission manuelle pour en contrôler le comportement par rapport aux anneaux de synchronisation. En revanche, les huiles d’essieux nécessitaient beaucoup plus d’additifs, car ces moteurs sont soumis à une pression généralement plus élevée. Aujourd’hui, cette distinction n’est plus présente. Tous les éléments de la boîte de vitesses sont installés en même temps.

Les produits doivent désormais combiner plusieurs propriétés. Les huiles traditionnelles ne peuvent souvent plus être utilisées. Les nouveaux matériaux nécessitent de nouveaux mélanges d’additifs. De plus, comme pour le domaine des huiles moteur, la tendance va vers des huiles de plus en plus fluides. Si des huiles comme SAE 85W-90 ou 80W-90 étaient courantes par le passé, nous sommes passés à la SAE 75W-90, avant d’utiliser aujourd’hui les huiles 75W ou 75W-80. Le faible taux de viscosité permet de réduire les pertes par frottement et d’économiser du carburant. Ce sont précisément les caractéristiques de ces deux nouvelles huiles de boîte de vitesses, qui se distinguent principalement par leur domaine d’application.

Quels sont les domaines d’application des nouvelles huiles de boîte de vitesses ?

Oliver Kuhn : En raison des exigences de plus en plus variées des constructeurs automobiles par rapport aux huiles, ces huiles de boîte de vitesses présentent de nouveaux domaines d’application. Les caractéristiques de frottement, la comptabilité matérielle, l’absorption de la pression ou la viscosité ne sont plus au premier plan. Les nouvelles huiles de boîte de vitesses permettent également de répondre aux exigences des boîtes de vitesses modernes, là où les huiles de boîte de vitesses classiques n’en sont plus capables.

Sur le marché des voitures japonaises et américaines, il apparait clairement que de nombreux constructeurs font effectivement toujours confiance aux huiles API GL 4 et API GL 5 et autorisent des huiles de boîte de vitesses encore plus anciennes. La principale différenciation s’observe dans le secteur OEM européen, tandis que cette tendance reste limitée en dehors de l’Europe. Comme pour les huiles moteur, les homologations API et ILSAC se différencient beaucoup moins. En revanche, l’ACEA et l’OEM sont nettement plus complexes en Europe.

Peter Szarafinski
Leiter Öffentlichkeitsarbeit Ausland
Head of Media Relations International
 
Phone:   +49 731 1420-189
Mobile:   +49 151 16207701
Fax:   +49 731 1420-82
Peter.Szarafinski@liqui-moly.de

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4 | 89081 Ulm | GERMANY

Over LIQUI MOLY.
Met ruim 4000 artikelen biedt LIQUI MOLY een breed en wereldwijd uniek assortiment chemische automotive producten Motoroliën en additieven, vetten en pasta's, sprays en autoverzorgingsmiddelen, kleef- en afdichtingsstoffen. Sedert de oprichting in 1957 ontwikkelt en produceert LIQUI MOLY uitsluitend in Duitsland geproduceerd. Het is daar onaangevochten marktleider bij additieven en wordt er keer op keer tot beste oliemerk gekozen. De door eigenaar Ernst Prost geleide onderneming verkoopt zijn producten in meer dan 120 landen en realiseerde in 2016 een omzet van 489 mln. euro.

À propos de LIQUI MOLY
Avec près de 4 000 produits, LIQUI MOLY propose un assortiment de chimie automobile unique au monde : huiles moteur et additifs, graisses et pâtes, sprays et entretien automobile, colles et produits d’étanchéité. Fondée en 1957, LIQUI MOLY développe et produit exclusivement ses articles en Allemagne. La société y est le leader incontesté du marché des additifs et continuellement élue meilleure marque d’huile. L’entreprise dirigée par le propriétaire Ernst Prost vend ses produits dans plus de 120 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 489 millions d’euros en 2016.

Media

Media