Over ons

Neste in het kort Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) gebruikt wetenschap en innovatieve technologie om afval en andere grondstoffen om te zetten in hernieuwbare brandstoffen en circulaire grondstoffen. Het bedrijf maakt oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan en de omschakeling naar een circulaire economie te versnellen. Neste is ‘s werelds grootste producent van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) en hernieuwbare diesel (HVO) en een koploper in het ontwikkelen van hernieuwbare en circulaire grondstofoplossingen voor polymeren en chemicaliën. Neste heeft zich ten doel gesteld klanten te helpen bij het reduceren van hun broeikasgasemissies met ten minste 20 miljoen ton per jaar tegen 2030. Het bedrijf wil tegen 2035 een koolstofneutrale productie bereiken en de koolstofemissie-intensiteit van verkochte producten tegen 2040 met 50% verminderen. De ambitie is ook om de olieraffinaderij in Porvoo, Finland, de meest duurzame raffinaderij van Europa te maken. Neste heeft hoge normen gesteld voor biodiversiteit, mensenrechten en de toeleveringsketen. Het bedrijf wordt consequent opgenomen in de CDP en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2023 bedroeg de omzet van Neste EUR 22,9 miljard. Lees meer: neste.nl

Abonneren