Inbreukprocedure tegen Denemarken

Report this content

Sea Shepherd vraagt de Europese Commissie Denemarken aan te spreken op haar betrokkenheid bij de slachting van grienden

FOR IMMEDIATE RELEASE

12 mei 2017

Met de formele steun van 27 leden van het Europees Parlement heeft Sea Shepherd een officieel verzoek bij de Europese Commissie ingediend om een inbreukprocedure te starten tegen Denemarken voor het faciliteren van de slachting van grienden en andere walvisachtigen bij de Faeröer Eilanden.

Elk jaar vanaf juni tot november worden honderden grienden met behulp van motorboten naar de stranden van de Faeröer Eilanden gedreven, waarna ze worden afgeslacht. Deze praktijk staat bekend als grindadráp, of Grind. Er is een Europese richtlijn die lidstaten verbiedt om walvisachten opzettelijk te verontrusten, te vangen of te doden. De Faeröer Eilanden hebben zelfbestuur en zijn op die manier een onafhankelijk onderdeel van Denemarken en geen lidstaat van de EU, waardoor de EU-richtlijnen niet van toepassing zijn op de Faeröer.

Sea Shepherd bewijst in het verzoek aan de Europese Commissie echter dat Deense ambtenaren van de politie, marine en douane niet alleen de Grind faciliteren, maar er zelfs actief aan deelnemen. Door op deze manier de dood van walvisachtigen te veroorzaken, handelen zij in strijd met de EU Habitats Directive on the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora (Habitatrichtlijn).

‘Het is in Europa verboden om walvissen en dolfijnen te doden’, aldus de directeur van Sea Shepherd Nederland, Geert Vons. ‘Door de Faeröer Eilanden te helpen bij het doden van grienden en andere walvisachtigen, faciliteert Denemarken deze slachting en voldoet op die manier niet aan de verplichtingen van de EU. De regering van Denemarken heeft getoond bereid te zijn om alles te doen om ervoor te zorgen dat de slachtingen kunnen blijven doorgaan’.

Zie de bijlage hieronder met de zeven belangrijkste punten uit het verzoek voor de inbreukprocedure.

Voor meer informatie en interviews kunt u contact opnemen met:
Drs. Geert Vons, directeur Sea Shepherd Nederland.
Email:
geert@seashepherd.nl
Tel: +31612593445 

Sea Shepherd leidt de strijd tegen de grindadráp sinds 1983. Voor meer informatie over de geschiedenis van de campagne van Sea Shepherd tegen de slachting van grienden bij de Faeröer Eilanden zie:

https://www.facebook.com/OpBloodyFjords/  

http://www.seashepherdglobal.org/faroes/ 

VERZOEK OM EEN INBREUKPROCEDURE TE STARTEN
(samenvatting van de belangrijkste punten)

Sea Shepherd Nederland verzoekt hierbij de Europese Commissie om een inbreukprocedure in gang te zetten tegen Denemarken voor het faciliteren van de slachting van walvisachtigen die worden beschermd op grond van Europese regelgeving, te weten Council Directive 92/43/Eec on the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora (Habitatrichtlijn). Sea Shepherd Nederland levert hierbij uitgebreid feitelijk bewijs en de juridische onderbouwing om de volgende punten toe te lichten:

1. Grienden en andere walvisachtigen die worden gedood bij de Faeröer Eilanden staan op de lijst ‘strikt beschermde soorten’ van de Habitatrichtlijn.

2. De directe facilitering door Denemarken van de grindadráps heeft het ‘opzettelijk’ doden en verstoren van grienden en andere beschermde walvisachten tot gevolg, hetgeen uitdrukkelijk is verboden op grond van de Habitatrichtlijn.

3. Er sterven significant meer walvisachtigen als gevolg van de directe bemoeienis van Denemarken bij de grindadráps.

4. Denemarken is verplicht te voldoen aan de Habitatrichtlijn, ongeacht de beschermingsstatus van de betreffende diersoort.

5. De Habitatrichtlijn is van toepassing op de Deense activiteiten ter ondersteuning van de grindadráps bij de Faeröer Eilanden. O.a. wegens het feit dat de walvisachtigen die worden afgeslacht bij de Faeröer Eilanden, jaarlijks door de wateren van de Europese Unie trekken.

6. De pogingen van Sea Shepherd om de kwestie direct met Denemarken op te lossen, hebben tot op heden geen succes gehad.

7. Denemarken heeft niet gevraagd een ‘uitzondering’ te mogen maken op de Habitatrichtlijn (en kan dat wettelijk gezien ook niet) inzake haar steun aan de grindadráps en de Europese Commissie kan dat ook niet regelen voor Denemarken.

Foto’s (Sea Shepherd):

Grind1: Politieagenten in dienst van Denemarken aan boord van een Faeröer boot die actief betrokken is bij het opdrijven van grienden tijdens de griendenslachting.

Grind 2: Deens marineschip, The Trident, achtervolgt en blokkeert het schip van Sea Shepherd, dat probeert de grienden bij de Faeröer Eilanden te beschermen.

Over Sea Shepherd Global

Sea Shepherd is een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het zeeleven. De organisatie maakt gebruik van innovatieve tactieken en directe acties om de oceanen en al het leven daarin wereldwijd te verdedigen, beschermen en behouden. Sea Shepherd is in 1977 opgericht door Paul Watson. Tegenwoordig is Sea Shepherd een wereldorganisatie met onafhankelijke nationale en regionale afdelingen in meer dan twintig landen. Met uitzondering van de in de VS gevestigde Sea Shepherd Conservation Society (SSCS), zijn deze afdelingen met elkaar verbonden in een gemeenschappelijke missie door Sea Shepherd Global, gevestigd in Amsterdam. Sea Shepherd Global coördineert de communicatie, de logistiek en de vloot van vijf schepen tijdens campagnes overal ter wereld. Sea Shepherd onderzoekt overtredingen van nationale en internationale beschermingswetten, legt deze overtredingen vast en dwingt beschermende maatregelen af als dat wettelijk mogelijk is.

Tags:

Media

Media