Sea Shepherd Duitsland kondigt campagne met een nieuw patrouilleschip in Oostzee aan

Met een nieuw patrouilleschip, door Dr. Bronner’s gedoneerd, is de nieuwe campagne van Sea Shepherd gericht op de bescherming van de zeer bedreigde bruinvis in de Oostzee. 

Persbericht 

8 juni 2017

De Oostzee-bruinvis is door de IUCN (International Union for Conservation of Nature) op de lijst met zeer bedreigde diersoorten geplaatst. De populatie werd in 2016 geschat op minder dan 500 dieren. De bruinvis is op grond van Europese regelgeving beschermd en lidstaten zijn verplicht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat hun natuurlijke habitat behouden blijft.

Vanwege een vrijstelling op deze regelgeving mogen in Duitsland kieuwnetten worden gebruikt in Habitatrichtlijn-gebieden en in natuurreservaten. Regelmatig komen bruinvissen als bijvangst in dit soort netten terecht en verdrinken. Dit is strijdig met de Europese regelgeving.

Een van de beschermingsmaatregelen om dit te voorkomen, is het gebruik van ‘pingers’ (akoestische verjagingsmiddelen) die zijn bedoeld om kleine walvisachtigen bij de netten vandaan te jagen. Deze pingers worden echter onvoldoende toegepast. Bovendien veroorzaken ze ernstige verstoring van de bruinvissen en zou het er zelfs toe kunnen leiden dat deze dieren hun leefgebied verlaten.

Een nieuw schip voor onze missie op zee

Dankzij Dr. Bronner’s, een sociaal betrokken bedrijf dat organische zeep produceert en tevens begaan is met het milieu, heeft Sea Shepherd nu een schip om in de Oostzee te patrouilleren. De Emanuel Bronner draagt de naam van de oprichter van het bedrijf en werd op 1 juni gedoopt door zijn kleinzoon, Michael Bronner, in het havenmuseum van Bremen. De doop vond plaats in het kader van een groter evenement, waarbij de zomercampagne in de Oostzee werd aangekondigd. Als gasten waren onder andere aanwezig Sea Shepherd Global CEO kapitein Alex Cornelissen, de Duitse actrice en Sea Shepherd activiste Anne Menden en de band Jupiter Jones.

‘Wij danken Dr. Bronner’s voor de enorme steun. Het nieuwe schip zal een game changer betekenen voor onze missie om de bedreigde bruinvis te beschermen’, aldus Anne Kämmerling, directeur van Sea Shepherd Duitsland.

De Oostzee campagne

Van juli tot eind september zal Sea Shepherd Duitsland in de Oostzee patrouilleren en alle illegale netten registreren en rapporteren bij de lokale autoriteiten.

Sea Shepherd eist een onmiddellijk en totaal verbod op het gebruik van kieuwnetten in de Oostzee. Duitsland zou samen met de buurlanden Denemarken en Polen effectievere beschermingsmaatregelen moeten nemen voor deze bedreigde walvisachtigen en zou tevens beschermde zee reservaten moeten aanwijzen in de Oostzee.

Meer informatie over de Emanuel Bronner: http://bit.ly/MVEmanuelBronner 

Foto’s:

  1. Actrice en ambassadeur van Sea Shepherd Anne Menden; directeur van Sea Shepherd Duitsland Anne Kämmerling; Oostzee campagneleider Manuel Abraas; Sea Shepherd Global CEO kapitein Alex Cornelissen, Dr. Bronner’s Europese vertegenwoordiger Axel Rungweber en Dr. Bronner’s directeur Michael Bronner tijdens de persconferentie over de Oostzee campagne. Foto: Sea Shepherd Global
  2. Het nieuwe patrouilleschip, gedoneerd door Dr. Bronner’s, Emanuel Bronner, zal deze zomer worden gebruikt tijdens de Oostzee campagne. Foto: Sea Shepherd Global
  3. De zeer bedreigde Oostzee-bruinvis
  4. Het logo van de Oostzee-campagne

Voor meer informatie, interviews en beeldmateriaal:
Heather Stimmler, mediadirecteur Sea Shepherd Global
E-mail: media@seashepherdglobal.org
Tel: +339 7719 7742

Over Sea Shepherd Global

Sea Shepherd is een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het zeeleven. De organisatie maakt gebruik van innovatieve tactieken en directe acties om de oceanen en al het leven daarin wereldwijd te verdedigen, beschermen en behouden. Sea Shepherd is in 1977 opgericht door Paul Watson. Tegenwoordig is Sea Shepherd een wereldorganisatie met onafhankelijke nationale en regionale afdelingen in meer dan twintig landen. Met uitzondering van de in de VS gevestigde Sea Shepherd Conservation Society (SSCS), zijn deze afdelingen met elkaar verbonden in een gemeenschappelijke missie door Sea Shepherd Global, gevestigd in Amsterdam. Sea Shepherd Global coördineert de communicatie, de logistiek en de vloot van vijf schepen tijdens campagnes overal ter wereld. Sea Shepherd onderzoekt overtredingen van nationale en internationale beschermingswetten, legt deze overtredingen vast en dwingt beschermende maatregelen af als dat wettelijk mogelijk is.

Tags: