Sea Shepherd lanceert nieuwe campagne in de Middellandse Zee: Operation SISO

Sea Shepherd pakt, in een samenwerking met het Aeolian Islands Preservation Fund, de illegale niet gereguleerde visserij rondom de Eolische Eilanden in de Middellandse Zee aan.

Persbericht

16 oktober 2018

Sea Shepherd’s Sam Simon heeft samen met de kustwacht van Lipari, de opsporingsdienst van het ministerie van Financiën, de douane en lokale vissers binnen 178 uur 52 vis FAD’s en 100 kilometer vislijn in beslag genomen bij de Eolische Eilanden.

De Sam Simon met voert momenteel een undercover operatie uit in de Zuid Tyrreense Zee in samenwerking met de havenautoriteiten van Catania, de kustwacht van Lipari, de opsporingsdienst van het ministerie van Financiën en de douane van Milazzo. De 178-urige patrouille leidde tot de vondst en in beslagname van 52 illegale FAD’s samen met 100 kilometer aan kunststof vislijnen in de wateren van de Eolische Eilanden. Bovendien leidde het tot de rapportage van allerlei verdachte visserijactiviteiten die aanleiding vormde tot nader onderzoek. Een tweede undercover schip is aanwezig bij de Eolische Eilanden om illegale activiteiten te melden bij de autoriteiten.
Een FAD is een drijvend object, gemaakt van plastic flessen met palm bladeren bedekt. Het geheel kan een diameter vam 3,5 meter hebben en is door middel van lijnen van soms wel 3000 meter verankerd aan de zeebodem.

Er worden ieder jaar naar schatting meer dan 1500 FAD’s illegaal uitgezet en dragen op die manier bij aan de plastic vervuiling van de Italiaanse zee. Ze zijn dodelijk voor zeedieren zoals zeeschildpadden die daar in verstrikt kunnen raken. Met deze 1500 FAD’s worden ook 2000 kilometer aan kunststof lijnen en honderden kilo’s aan plastic flessen (vaak vervuild en vol met gevaarlijke chemische vloeistoffen) in de zee achtergelaten.

Operation SISO wordt gesteund door de lokale vissers en richt zich op de bescherming van het kwetsbare ecosysteem rond de Eolische Eilanden tegen illegale visserij. Deze operatie toont de wereld de actuele gevolgen van het gebruik van FAD’s in de Zuid Tyrreense Zee.

De Eolische Eilanden zijn in 2000 door UNESCO aangewezen als werelderfgoed. Zij vormen een archipel bestaande uit zeven bewoonde vulkanische eilanden plus verschillende kleinere eilanden en rotsformaties. De zeven eilanden liggen in de Zuid Tyrreense Zee ten noorden van Sicilië, 12 nautische mijlen van Milazzo. Het gebied heeft een rijke biodiversiteit en vormt daarmee een perfecte omgeving voor de voortplanting van trekkende zeezoogdieren zoals potvissen, gewone dolfijnen, spitssnuitdolfijnen, gestreepte dolfijnen, grijze dolfijnen en grienden.

De illegale FAD’s (lokaal ‘cannizzi’ genoemd), zijn een soort kunstmatige schuilplaats voor vis en vormen een bedreiging voor het ecosysteem en ook voor de lokale legale visserij. Gedurende bepaalde periodes van het jaar zijn deze FAD’s illegaal in de wateren van Eolië en daarom worden in deze tijd controles uitgevoerd.
Het lokale managementplan voor de Eolische Eilanden reguleert het gebruik van deze voorzieningen: In de zone waar het plan betrekking op heeft, worden speciale plekken aangewezen waar de FAD’s mogen worden vastgezet. Daarbij is een maximum vastgesteld van 20 FAD’s en is precies aangegeven waar deze mogen worden geplaatst en welke materialen mogen worden gebruikt. De vergunningen wordt aan vissers gegeven via een lotingssysteem en de voorzieningen zelf moeten worden voorzien van initialen, zodat de eigenaar traceerbaar is. Vanwege het feit dat de afgelopen jaren steeds meer dolfijnen in de lijnen verstrikt raakten, is bepaald dat de cannizzi’s pas vanaf 15 september mogen worden geplaatst.

SISO was een jonge potvis (8,5 meter lang) die in 2017 stierf, doordat hij verstrikt was geraakt in een drijfnet tijdens zijn trektocht langs de Eolische Eilanden. De kustwacht heeft nog urenlang geprobeerd om het dier los te maken, maar helaas kon hij niet meer worden gered. SISO werd later dood gevonden aan de kust van Milazzo door de zeebioloog Carmelo Istgro. Hij heeft het geraamte geconserveerd en het net waar de potvis in verstrikt zat en het plastic dat in zijn maag zat als bewaard, als waarschuwing voor toekomstige generaties. ‘Siso’ was de naam van zijn vriend die hem heeft geholpen om de walvis te bergen, en die kort daarna om het leven is gekomen bij een auto-ongeluk.

Foto van de walvis met een drijfnet aan zijn staart:
https://www.tempostretto.it/news/fauna-marina-milazzo-ritrovato-capodoglio-spiaggiato-capo.html

Campagneleider Andrea Morello’s commentaar: “Met Operation SISO keert Sea Shepherd terug naar de Middellandse Zee om walvisachtigen te beschermen. Een potvis kwam ons gedurende de patrouille begroeten, samen met talloze dolfijnen en zeeschildpadden. Het leek bijna alsof ze ons de weg naar de FAD’s wilde wijzen en samen met ons wilden strijden tegen de illegale visserij. Operation SISO krijgt de volledige steun van de lokale vissers van Lipari. Door met ons samen te werken, maken zij onze activiteiten steeds effectiever. Ik wil graag het Eolische Eilanden Beschermingsfonds bedanken voor het samen met ons optrekken. Ik ben ervan overtuigd dat dit het begin is van een langdurige samenwerking. De belangrijkste strategie die het verschil maakt is dat wij niet wegkijken indien er sprake is van illegale activiteiten en wreedheden. Neptune’s Navy zal meedogenloos en vasthoudend blijven opkomen voor de belangen van het leven in de oceanen, waarbij wij ons succes afmeten aan het aantal levens dat wordt gered.”

Het Eolische Eilanden Beschermingsfonds is een organisatie gericht op de bescherming van de natuur van de Eolische Eilanden en de promotie van duurzaam toerisme. Het Fonds ondersteunt projecten die zich richten op de bescherming van het milieu en de zee rondom deze eilanden.

De voorzitter van het Eolische Eilanden Beschermingsfonds, Luca Del Bono: “Ik ben zeer verheugd over het feit dat uit een toevallige ontmoeting in Californië de samenwerking met Sea Shepherd is geboren. Wij zien uit naar een langdurige samenwerking bij de bescherming van de zee rondom onze eilanden. Ik wil de organisatie en in het bijzonder Andrea Morello bedanken voor het geloof in onze missie.”

En speciaal woord van dank gaat naar Smile Wave, een Zwitserse organisatie die zowel Sea Shepherd als de projecten van het Eolische Eilanden Beschermingsfonds ondersteunt.

###

Persinformatie Sea Shepherd Italië: media@seashepherd.it 

Francesca Battilani – 348.2900381 – francesca.b@seashepherd.it 

Eugenio Fogli   – 349.5082623 – eugenio.f@seashepherd.it

EOLISCHE EILANDEN BESCHERMINGS FONDS:

Ambra Messina – 392 7927916 - ambra@aeolianpreservationfund.org 

Foto’s en logo in hoge resolutie: https://minerva.seashepherdglobal.org/share.cgi?ssid=06SqHyp 

Fotobijschriften (Emanuela Giurano/Sea Shepherd):

  •  8195: De voorzitter van Sea Shepherd Italië samen met agenten van het ministerie van Financiën
  •  8252: FAD’s worden aan boord gehesen
  •  8272: Voorzitter van Sea Shepherd Italië Andrea Morella schudt de hand van Francesco Principale, hoofd van de kustwacht van Lipari
  •  0248: De aankomst van het schip van de kustwacht in Milazzo.
  •  6225: De voorzitter van Sea Shepherd Italië, Andrea Morello, toont de binnengehaalde nylon lijnen aan Carmelo Di Franco, hoofd van de afdeling zee-operaties van de opsporingsdienst van het ministerie van Financiën.
  •  6299: De kapitein van de Sam Simon, Thomas Le Coz, tijdens de patrouilles.
  •  Andere foto’s: De bemanning van de Sam Simon haalt FAD’s aan boord

Over Sea Shepherd Global

Sea Shepherd is een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het zeeleven. De organisatie maakt gebruik van innovatieve tactieken en directe acties om de oceanen en al het leven daarin wereldwijd te verdedigen, beschermen en behouden. Sea Shepherd is in 1977 opgericht door Paul Watson. Tegenwoordig is Sea Shepherd een wereldorganisatie met onafhankelijke nationale en regionale afdelingen in meer dan twintig landen. Met uitzondering van de in de VS gevestigde Sea Shepherd Conservation Society (SSCS), zijn deze afdelingen met elkaar verbonden in een gemeenschappelijke missie door Sea Shepherd Global, gevestigd in Amsterdam. Sea Shepherd Global coördineert de communicatie, de logistiek en de vloot van vijf schepen tijdens campagnes overal ter wereld. Sea Shepherd onderzoekt overtredingen van nationale en internationale beschermingswetten, legt deze overtredingen vast en dwingt beschermende maatregelen af als dat wettelijk mogelijk is.

Tags:

Media

Media