Sea Shepherd onderzoek onthult enorme hoeveelheden haaienvinnen ondanks internationaal vervoersverbod

Report this content

Ondanks een wereldwijd verbod op het vervoer van haaienvinnen door grote transportbedrijven, heeft een drie maanden durend onderzoek door Sea Shepherd Global - als onderdeel van de wereldwijde haai verdedigingscampagne Operation Apex Harmony - vastgesteld dat grote partijen haaienvinnen nog steeds arriveren in Hongkong met vliegmaatschappijen en rederijen die  zich hebben gecommitteerd aan het 'No Shark Fin' vervoersverbod. 

Haaien verkeren over de hele wereld in grote problemen. Sommige populaties verminderen met meer dan 90%. Sommige soorten, zoals de hamerhaai, worden ernstig met uitsterven bedreigd.

Een groeiend consortium van grote rederijen, luchtvaartmaatschappijen en NGO’s hadden afgelopen vrijdag een ontmoeting officiële delegaties van het Hongkong Douane en Accijnzen Departement en met het Hongkong Landbouw, Visserij en Conservatie Departement om hen te informeren over de bevindingen van het onderzoek van Sea Shepherd Global. Zij bespraken ook zaken met betrekking tot natuur-misdaad. Bovenaan de agenda stond hoe het voorkomen kan worden dat producten van CITES*-genoteerde bedreigde soorten onbewust worden verscheept. Hieronder vallen vinnen van vele soorten kwetsbare en bedreigde haaiensoorten, die worden gevonden in de handel in haaienvinnen in Hongkong. Dit zijn onder andere hamerhaaien en oceanische witpunthaaien. 

Een geschiedenis van de vervoersverboden van haaienvinnen 

Sinds 2010 hebben internationale natuurbehoudgroepen zich gericht op de handel in haaienvinnen door bij zowel luchtvaartmaatschappijen als rederijen te lobbyen het vervoer van haaienvinnen en andere producten van haaien te verbieden. Toch is het witwassen van de vinnen van illegale haaiensoorten binnen zendingen vinnen van de legale maar onduurzaam-beviste haaiensoorten nog steeds schering en inslag. Maersk, 's werelds grootste rederij, leidde als eerste bedrijf de weg naar een wereldwijd verbod op haaienvinnenvervoer in 2010, waarna 16 van 's werelds grootste containerrederijen al snel hun voorbeeld volgden. 

"Maersk Line zet zich in voor de handhaving van ons beleid om geen haaienvinproducten op onze schepen te vervoeren. Het is frustrerend dat sommige handelaren blijkbaar verkeerde verklaringen afleggen over de lading  die zij voornemens zijn om door ons te laten verschepen, om zo te proberen de beperkingen die we hebben gesteld te omzeilen. We zijn Sea Shepherd dankbaar voor hun onderzoek dat dit probleem benadrukt. We werken samen met Sea Shepherd en andere NGO's, evenals met de Hongkong Douane en andere belanghebbenden om onze procedures aan te scherpen om zo te waarborgen dat het vervoersverbod op haaienvinnen dat we hebben effectief zal zijn in de toekomst," zegt Tim Smith, voorzitter en hoofdvertegenwoordiger - Regio Noord-Azië, Maersk. 

Zo’n 92% van de haaienvinnen komt Hongkong binnen via zeevracht, terwijl de overige 8% binnenkomt via luchtvracht. De in Hongkong gevestigde luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific, die al sinds 2010 heeft samengewerkt met een aantal lokale en internationaal gerespecteerde natuurbehoud specialisten, werd de eerste luchtvaartmaatschappij die in september 2012 een verbod afriep op het vervoer van niet-duurzaam-beviste haaien en haaiproducten, waaronder haaienvinnen. In juni 2016 kwam een uitbreiding naar een volledig verbod op het vervoer van haaienvinnen. 

"Als ondertekenaar van de United for Wildlife Transport Taskforce Buckingham Palace Declararation, is Cathay Pacific vastbesloten om het vervoer van illegale producten van wilde dieren niet bewust te faciliteren of te tolereren. Dit is een belangrijk initiatief van Sea Shepherd, en wij zullen zo veel als we kunnen, helpen om eventuele lacunes die de effectiviteit van ons embargobeleid beïnvloeden, uit te sluiten", zegt Evelyn Chan, hoofd van Environmental Affairs bij Cathay Pacific Airways. 

De luchtvaart-campagne werd geleid door Alex Hofford, werkzaam voor WildAid Hongkong, en wordt ondersteund door een dertigtal mondiale maritieme conservatiegroepen en dierenwelzijnsgroepen, met inbegrip van Sea Shepherd en het WWF. 

Bewijs dat de ban niet gewerkt heeft 

Zoals met de meeste milieuproblemen is de eerste uitdaging om de regels te veranderen. Maar de tweede en veel moeilijkere uitdaging is om die regels te handhaven. Ondanks recente beweringen in de media dat de handel over het algemeen aan het afnemen is, begon Sea Shepherd Global haar onderzoek na het zien van bewijs van grote transporten van haaienvinnen die aankwamen in de wijk Sheung Wan in Hongkong. "De maanden voorafgaand aan Chinees Nieuwjaar zijn altijd de drukste maanden voor handelaren in haaienvinnen, gezien de vraag van de Chinese markt op het vasteland,” aldus Gary Stokes, directeur Zuidoost-Azië van Sea Shepherd Global. 

Het drie maanden durende onderzoek documenteerde grote zendingen met vervoerders, die hebben toegezegd het vervoer van haaienvinnen te verbieden. Hieronder waren twee 45 ft.-containers vol met haaienvinnen uit het Midden-Oosten, die arriveerden in Maersk containers. Een luchtvracht verzending op Virgin Australia Cargo en Cathay Pacific, die ten onrechte als 'visproducten' was verklaard, werd niet geïdentificeerd door de douane. De exporteur die probeerde om deze goederen te vervoeren staat nu op de zwarte lijst van Virgin Australia Cargo, die een verbod op het vervoer van haaienvinnen hanteert. Het probleem waarmee bedrijven zoals Virgin, Maersk en Cathay Pacific nu worden geconfronteerd, is dat handelaren in haaienvinnen misbruik maken van het systeem door het frauduleus verkeerd verklaren en verkeerd labelen van haaienvinnen onder generieke categorieën als “zeevoedsel "," gedroogde vis "," gedroogde goederen" of "gedroogde producten uit de zee", om zo inspectie te vermijden. 

"Het is zo triest wat het team van Sea Shepherd heeft ontdekt. Duizenden en duizenden haaien, afgeslacht voor hun vinnen, worden verwerkt in kommen soep. De mensen die willens en wetens deel hebben genomen moeten zich schamen! Sea Shepherd en het team onder leiding van Gary Stokes moeten worden gefeliciteerd voor het aan het licht brengen van deze foute, en soms illegale handel ," zegt Richard Branson, oprichter van de Virgin Group. 

"Meer dan dertig luchtvaartmaatschappijen en iets minder dan twintig containerrederijen hebben nu No-Shark-Fin vervoersverboden. Maar sommige maatschappijen, zoals Japan Airlines en All Nippon Airlines, verzetten zich tegen dit goede voorbeeld en houden nog steeds de door misdaad geteisterde handel in haaienvinnen overeind. WildAid roept alle passagiersluchtvaartmaatschappijen, vrachtluchtvaartmaatschappijen, containerrederijen en expresdienstkoeriers zoals FedEx en TNT,  op om duurzaam te handelen, ethisch - en vooral legaal - door het uitsluiten van vuile haaienvinzendingen vanuit hun laadruimen, " aldus Alex Hofford van WildAid. 

Samenwerken om de mazen in de wet te dichten 

Geconfronteerd met  het bewijs, werken Maersk, Cathay Pacific en Virgin nu nauw samen met Sea Shepherd Global en WildAid om alle resterende lacunes, uitgebuit door de handel in haaienvinnen, uit te sluiten. "Een volledige beoordeling wordt uitgevoerd vanaf hun boekingprocedures en meldingsmechanismen om hen te helpen hun verbod af te dwingen," aldus Stokes. 

Alle internationale handel wordt bewaakt en gefaciliteerd door de Wereld Douane Organisatie (WDO), die een gedetailleerde lijst van geharmoniseerde Shipping Codes (HS-codes) onderhoudt. Dat zijn 6-cijferige codes (HK gaat een stap verder door het verhogen tot 8-cijfers), die kunnen laten zien, op een granulair niveau, wat de exacte inhoud van een lading is. Echter, HS Codes worden op dit moment alleen gebruikt voor import / export gegevens en uitsluitend om statistische redenen. De handelsverklaringen worden pas ingediend nadat een zending is aangekomen. Sea Shepherd Global en WildAid pleiten voor een omschakeling van dit systeem. Er moet worden omgeschakeld van een handelsdocumentatie indieningseis na het vervoer van de lading naar een indiening voordat de lading vervoerd wordt. Met de beschikbaarheid van pre-shipment informatie, zal Hongkong Douane en Accijnzen in staat zijn effectiever aan risico-profilering te doen en dus meer gericht handhavingwerk uit kunnen voeren. Verplichte indiening van volledige HS-codes voorafgaand aan de aankomst in de haven zou ervoor zorgen dat de luchtvaartmaatschappijen en rederijen zekerder zijn van de exacte inhoud van de zendingen. Een dergelijk systeem is er al in de Verenigde Staten als een effectieve maatregel voor terrorismebestrijding. Spanje heeft ook gelijke, strengere, scheepvaartprocedures die de douane de controle over de behendige transnationale wildlife misdaadsyndicaten kan geven. De regering van Hongkong doet ook een beroep op het publiek en het bedrijfsleven om de beschikbaarheid van pre-shipment informatie te verkrijgen om zo aan te sluiten bij de internationale mainstream en om dit goede voorbeeld te ondersteunen, maar de regering wordt geconfronteerd met heftig verzet van de handel. 

Sea Shepherd Global heeft een diepgaand onderzoek naar de wereldwijde handel in haaienvinnen en de aanvoerroutes gelanceerd om een duidelijker beeld te geven aan rederijen en hen zo te ondersteunen in het aanpakken en handhaven van hun toezeggingen om een ecologisch duurzaam scheepvaartbeleid af te dwingen.

* The Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora. 

All images copyright Gary Stokes/Sea Shepherd Global

Over Sea Shepherd Global

Sea Shepherd is een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het zeeleven. De organisatie maakt gebruik van innovatieve tactieken en directe acties om de oceanen en al het leven daarin wereldwijd te verdedigen, beschermen en behouden. Sea Shepherd is in 1977 opgericht door Paul Watson. Tegenwoordig is Sea Shepherd een wereldorganisatie met onafhankelijke nationale en regionale afdelingen in meer dan twintig landen. Met uitzondering van de in de VS gevestigde Sea Shepherd Conservation Society (SSCS), zijn deze afdelingen met elkaar verbonden in een gemeenschappelijke missie door Sea Shepherd Global, gevestigd in Amsterdam. Sea Shepherd Global coördineert de communicatie, de logistiek en de vloot van vijf schepen tijdens campagnes overal ter wereld. Sea Shepherd onderzoekt overtredingen van nationale en internationale beschermingswetten, legt deze overtredingen vast en dwingt beschermende maatregelen af als dat wettelijk mogelijk is.

Tags: