Verlenging Samenwerking Sea Shepherd en de Postcode Loterij

Report this content

Persbericht

De Nationale Postcode Loterij heeft de samenwerking met Sea Shepherd met vijf jaar verlengd. Sinds 2007 heeft Sea Shepherd in totaal een financiële bijdrage van €16,5 miljoen van de Postcode Loterij mogen ontvangen. Recentelijk is de samenwerking geëvalueerd en is, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen van de Nationale Postcode Loterij, besloten de structurele steun per 1 januari 2018 met 5 jaar, tot en met 2022, voort te zetten. 

In de maand van de bekendmaking van dit besluit heeft de Ocean Warrior, gebouwd door de steun van de Nationale Postcode Loterij, op uitnodiging van de autoriteiten succesvol gepatrouilleerd in de wateren van Oost Timor. Een gezamenlijke operatie uitgevoerd door Sea Shepherd en de nationale politie van Oost Timor (PNTL) resulteerde in de aanhouding van 15 schepen van de vissersvloot van Hong Long Fisheries en Pingtan Marine Enterprises.

Op verzoek van de PNTL bracht de Ocean Warrior de gewapende politie aan boord en werd er geassisteerd bij het verzamelen van bewijsmateriaal. De verdenking dat de vloot doelgericht, en zonder toestemming had gevist op haaien, werd bevestigd.
Het bewijs dat er haaisoorten aan boord waren die vallen binnen de CITES Appendix 1 en CITES Appendix 2 is overgedragen aan de autoriteiten.

“Sea Shepherd organiseert opzienbarende acties om onder andere de illegale visvangst en de enorme schaal waarop illegaal haaien worden gedood daadwerkelijk aan te pakken”, aldus Margriet Schreuders, Hoofd Goede Doelen van de Nationale Postcode Loterij. “Het is slecht gesteld met het leven in de oceanen en m.n. ook de omvang van het aantal gedode haaien wereldwijd is schok barend. De Postcode Loterij vindt het daarom belangrijk Sea Shepherd te blijven steunen en kijkt uit naar de voortzetting van de samenwerking.”

Geert Vons, directeur Sea Shepherd Nederland is zeer verheugd met dit voor Sea Shepherd zo belangrijke nieuws. “Het is fantastisch dat we ook de komende vijf jaar weer op de structurele steun van de Nationale Postcode Loterij mogen rekenen.”
Sea Shepherd is niet alleen enorm blij met de financiële steun, maar ook met de wijze waarop de Nationale Postcode Loterij Sea Shepherd promoot richting media en de maatschappij. “Wij hebben grote waardering en respect voor de Nationale Postcode Loterij. Zij heeft enorm veel bereikt en verleent structurele steun aan bijna 100 goede doelen.” aldus Vons.

###

Voor meer informatie, neem contact op met:

Drs. Geert Vons
Artistic Director Sea Shepherd Global
Director Sea Shepherd Netherlands

Tel: +31 (0)6 1259 3445

Email: geert@seashepherd.nl

Over Sea Shepherd Global

Sea Shepherd is een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het zeeleven. De organisatie maakt gebruik van innovatieve tactieken en directe acties om de oceanen en al het leven daarin wereldwijd te verdedigen, beschermen en behouden. Sea Shepherd is in 1977 opgericht door Paul Watson. Tegenwoordig is Sea Shepherd een wereldorganisatie met onafhankelijke nationale en regionale afdelingen in meer dan twintig landen. Met uitzondering van de in de VS gevestigde Sea Shepherd Conservation Society (SSCS), zijn deze afdelingen met elkaar verbonden in een gemeenschappelijke missie door Sea Shepherd Global, gevestigd in Amsterdam. Sea Shepherd Global coördineert de communicatie, de logistiek en de vloot van vijf schepen tijdens campagnes overal ter wereld. Sea Shepherd onderzoekt overtredingen van nationale en internationale beschermingswetten, legt deze overtredingen vast en dwingt beschermende maatregelen af als dat wettelijk mogelijk is.

Tags: