Actief ouder worden: Open oproep voor precommerciële robotica oplossingen

In de Europese Unie worden landen geconfronteerd met zware tijden in de gezondheids- en ouderzorgsector: terwijl de bevolking ouder wordt en meer zorg vraagt, staan de landen onder druk om deze diensten kostenefficiënter en effectiever te maken. Het pan-Europese SILVER project (Supporting Independent LiVing for the Elderly through Robotics) heeft als doel aan te tonen hoe openbare diensten kunnen worden verjongd door het inkopen van R&D-diensten waarin oplossingen worden ontwikkeld voor kwalitatief betere en meer duurzame ouderenzorg.

Het SILVER project zoekt naar nieuwe, innovatieve manieren om openbare gezondheidszorgdiensten te verwerven door gebruik te maken van een precommerciële aanbestedingsproces (PCP) ontworpen voor het optimaal aansluiten van R&D en behoeften van inkopers. Het doel is nieuwe technologieën te vinden die ouderen helpen om zelfstandig te blijven wonen in hun eigen huis. Door het gebruik van robotica of andere gerelateerde technologie, zijn ouderen in staat te genieten van het thuisleven, zelfs als ze fysieke of cognitieve beperkingen hebben.

Op 1 maart 2013 is een internationale precommerciële aanbesteding geopend voor onderzoek en ontwikkeling naar robotica toepassingen die ouderen assisteren bij het zelfstandig wonen. Het totale budget voor de aanbesteding bedraagt 2.150.000 euro. Registratie voor de competitie gaat via de SILVER website op www.silverpcp.eu/call-for-tender/registration .

De oproep voor biedingen sluit 12 juni 2013 en staat open voor bedrijven die bereid zijn het grootste deel van het R&D werk te doen binnen de EU lidstaten en landen gelieerd aan het Europese Zevende Kaderprogramma. Alle biedingen worden beoordeeld op basis van dezelfde objectieve criteria, ongeacht het land van herkomst of de bedrijfsgrootte.

Zodra de oproep is gesloten, wordt het pre-commerciële aanbestedingsproces uitgevoerd in drie fasen, eindigend in april 2016. De eerste fase is een haalbaarheidsonderzoek naar de geselecteerde technologieën en projectvoorstellen. De meest veelbelovende ideeën worden ontwikkeld in goed gedefinieerde prototypes in fase twee. De derde fase is om de eerste eindproducten te controleren en te vergelijken in real-life situaties. In het SILVER-project zullen maximaal drie pre-producten worden getest in Denemarken, Finland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. In Nederland gaat de gemeente Eindhoven deze pre-producten testen.

Het SILVER project heeft een ambitieus doel. Het vaststellen of een PCP proces geschikt is voor de omstandigheden in de Europese Unie en het daadwerkelijk uitvoeren ervan. Het richt zich op het demonstreren van de effectiviteit van een precommerciële aanbesteding methode bij de aanpak van maatschappelijke en publieke behoeften. Het ondersteunt ook brede implementatie van het ontwikkelde proces in Europa.

“Door SILVER zijn we in staat een uitdaging te presenteren aan de markt en de markt met innovaties te laten komen waarvan we niet wisten dat ze mogelijk waren, en de markt niet van wist dat we ze nodig hadden. Als resultaat krijgen we oplossingen die we daadwerkelijk kunnen gebruiken en zorgaanbieders kunnen innovaties ontwikkelen waarvan ze weten dat er een markt voor is.” vat Eva Sahlén, Directeur maatschappelijke dienstverlening van de gemeente Västerås in Zweden, samen.

In 2020 maken de nieuwe SILVER robotica oplossingen, toegepast in de zorg voor ouderen, het mogelijk om voor 10% meer ouderen te zorgen met hetzelfde aantal zorgverleners. Het doel is tevens de kwaliteit van leven van ouderen te vergroten door ze zelfstandiger te maken en hun gezondheid te verbeteren.                        

Meer informatie:

Thomas Galestien
Woordvoerder
Agentschap NL 
thomas.galestien@agentschapnl.nl

SILVER Project Coördinator
Stephen Browning
SBRI Account Manager
Technology Strategy Board (UK)
stephen.browning@tsb.gov.uk
+ 44 1793 442700

www.silverpcp.eu

SILVER (Supporting Independent LiVing for the Elderly through Robotics)       is een onderzoeks- en ontwikkelingsproject gericht op het realiseren en uitvoeren van een precommercieel aanbestedingsproces dat geschikt is voor het opzetten van grensoverschrijdende projecten tussen verschillende EU-landen. Het wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van ICT-samenwerking in het zevende Kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (KP7). Het project is gestart in januari 2012 en heeft een looptijd van 51 maanden. SILVER heeft partners in Denemarken, Finland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.