TCO Development zet International E-waste Day in de schijnwerpers met quiz over elektronisch afval

Report this content

Op 14 oktober is het International E-waste Day. Het doel van deze dag is om de belasting van het milieu door elektronisch afval terug te dringen en natuurlijke hulpbronnen te sparen. Ter ondersteuning van de voorlichting en de activiteiten voor het bevorderen van de publieke bewustwording op dit gebied lanceert TCO Development een quiz over elektronisch afval.

In 2019 werd er wereldwijd 53,6 miljoen ton aan elektronisch afval (e-waste) gegenereerd. Deze hoeveelheid is in slechts vijf jaar tijd met 21 procent gegroeid. Elektronisch afval is en blijft daarmee de snelst groeiende afvalstroom ter wereld. Volgens de prognoses wordt er in 2030 een jaarlijks niveau van 74 miljoen ton bereikt. Veel elektronisch afval wordt tegenwoordig op onveilige wijze verwerkt. Dit draagt bij aan vervuiling, gevaar voor de volksgezondheid en het verlies van waardevolle eindige hulpbronnen. In de meeste landen heeft men grote moeite om deze enorme hoeveelheden afgedankte producten op een verantwoorde en grondstof efficiënte manier te verwerken. In 2019 werd slechts 17% hiervan ingezameld en gerecycled.
 
Ter voorkoming van elektronisch afval biedt de wereldwijd duurzaamheidscertificering TCO Certified een circulaire aanpak van de productie en het verbruik van IT-producten. Volgens de criteria van TCO Certified moeten IT-producten duurzaam, repareerbaar, upgradebare en recycleerbaar zijn zodat ze langer meegaan en de gebruikte grondstoffen kunnen worden herwonnen.
 
TCO Certified omvat vanaf dit jaar een aanvullende certificering voor elektronisch afval. Deze certificering is bestemd voor producten die aan uiterst stringente duurzaamheidscriteria voldoen. Dit compensatieprogramma biedt inkooporganisaties de kans om verantwoording te nemen voor het elektronische afval dat zij genereren.
 
De International E-Waste Day heeft ten doel om de bewustwording te vergroten om op wereldwijde schaal bij te dragen aan een correcte afdanking van elektronisch afval. Het thema van dit jaar is onderwijs. Vorig jaar schaarden meer dan 112 organisaties in 48 landen zich achter dit initiatief voor het bevorderen van de recycling van elektronisch afval. Dit jaar zal naar verwachting een even groot succes worden.
 
“We hopen er met de International E-Waste Day voor te zorgen dat meer mensen inzien hoe belangrijk het is om hun gebruikte producten op verantwoorde wijze te hergebruiken, repareren, door te verkopen of af te danken”, zegt Pascal Leroy, de algemene directeur van het WEEE Forum. Deze Europese koepelorganisatie van inzamelings- en herwinningssystemen voor elektrisch en elektronisch afval is de initiatiefnemer van International E-Waste Day. 
 
Met het oog op het thema van dit jaar,onderwijs, lanceerde TCO Development een quiz over elektronisch afval om mensen voor te lichten en bewust te maken. Dit quiz moet consumenten en inkopers ertoe aanzetten om verantwoordelijkheid te nemen voor hun elektronische afval en concrete acties toe te passen.
 
“Het belangrijkste wat je kunt doen om elektronisch afval terug te dringen is je IT-producten zo lang mogelijk in omloop te houden. Dat kun je doen door ze te gebruiken, hergebruiken, repareren of door te verkopen. Als dat allemaal geen optie is, moet je ervoor zorgen dat het product op verantwoorde wijze wordt gerecycled”, zegt Clare Hobby, Global Director of Purchaser Engagement bij TCO Development.
 
“Begin eenvoudig: neem je IT-apparatuur onder de loep en vraag je af of je die misschien nog een jaar langer kunt gebruiken”, vervolgt Clare Hobby.
 
Doe de e-waste quiz en kom te weten wat jij over elektronisch afval weet.
 
About International E-waste Day
The purpose of International E-waste Day is to encourage consumers to recycle their e-waste. Behind the initiative stands the WEEE Forum, a European association for electrical and electronic waste collection and recovery systems, and more than 100 of its members and external stakeholders.

Contact
Cassandra Julin
Global PR and Communication Manager
press@tcodevelopment.com

Press room
Find more information in our press room.

About TCO Certified
With over 25 years of experience, TCO Certified is the world-leading sustainability certification for IT products. Our comprehensive criteria are designed to drive social and environmental responsibility throughout the product life cycle. Covering 11 product categories including displays, computers and mobile devices, compliance is independently verified, both pre and post certification.

Tags:

Abonneren

Media

Media