• news.cision.com/
  • Technology Academy Finland (TAF)/
  • De nominatieperiode voor de Millennium Technology Prize 2022 gaat binnenkort van start – de nieuwe criteria voor de prijs zijn gelijkheid, ethiek en de verstandige inzet van hulpbronnen

De nominatieperiode voor de Millennium Technology Prize 2022 gaat binnenkort van start – de nieuwe criteria voor de prijs zijn gelijkheid, ethiek en de verstandige inzet van hulpbronnen

Report this content

De volgende Millennium Technology Prize wordt op 25 oktober 2022 uitgereikt. Baanbrekende innovaties die deze prijs verdienen, kunnen van 2 augustus tot en met 31 oktober 2021 worden genomineerd. Nominaties van organisaties over de hele wereld en op alle technologische vlakken, met uitzondering van militaire technologie, worden geaccepteerd.

Voor deze nominatieronde moet aan nieuwe criteria worden voldaan. De Millennium Technology Prize zal nog steeds worden toegekend aan technologische innovaties die het leven van de mensheid verbeteren en een duurzame ontwikkeling stimuleren. Bij de herziene criteria wordt echter ook rekening gehouden met het potentieel van de innovatie om natuurlijke hulpbronnen te conserveren en de biodiversiteit en de gelijkheid tussen mensen te bevorderen. Bovendien worden de mondiale toegankelijkheid van de technologie en de ethische gedragscodes die werden gebruikt bij de ontwikkeling van de innovatie in het beoordelingsproces van de nominaties opgenomen.

In de toekomst zal de Millennium Technology Prize ook benadrukken dat, ondanks dat de technologie allerlei uitdagingen in de wereld heeft veroorzaakt, technologie ook een primaire rol speelt bij het oplossen van deze uitdagingen. Het gebruik van technologie heeft soms tot ethische problemen geleid. De resultaten van de technologische ontwikkelingen zijn niet voor alle mensen in gelijke mate toegankelijk als gevolg van geografische, sociale, financiële en culturele verschillen.

“Deze vooruitgang voor de mensheid is deels ten koste gegaan van onze planeet en de biosfeer. Ook staan we voor grote ethische uitdagingen met betrekking tot privacy en beïnvloeding door middel van data. We hebben dringend behoefte aan technologische innovaties, en de toepassingen die daaruit voortvloeien moeten de veroorzaakte schade herstellen, de huidige situatie verbeteren of toekomstige schade voorkomen. We zullen de prijs blijven toekennen aan innovaties die het welzijn van de planeet en de mensheid in brede zin bevorderen,” zegt Markku Ellilä, CEO van Technology Academy Finland, de stichting die de Millennium Technology Prize toekent.

Lees meer over de Millennium Technology Prize

Download afbeeldingen van onze mediabank

De Millennium Technology Prize bedraagt van één miljoen euro en wordt om de twee jaar uitgereikt door de onafhankelijke stichting Technology Academy Finland TAF. De beschermheer van de prijs is de president van de Republiek Finland. De prijs werd voor het eerst in 2004 toegekend. Enkele van de winnaars waren Shinya Yamanaka voor het ontwikkelen van ethische stamcellen, Stuart Parkin voor de verhoogde dichtheid van gegevensopslag, en Shankar Balasubramanian en David Klenerman voor een snelle en betaalbare methode voor de volgordebepaling in DNA. Drie van de tien winnaars werden vervolgens ook met een Nobelprijs bekroond.

Twitter
Instagram
Facebook
YouTube

Tags:

Abonneren

Documenten & Links