24Seven Technology Group ASA : 24SevenOffice og Terra lanserer egen løsning mot lag og foreninger

Terra og 24SevenOffice lanserer Foreningspakken gjennom 79 sparebanker i Terra-nettverket og i en rekke andre kanaler. Selskapene har i samarbeid utviklet en pakke skreddersydd foreningers behov innenfor administrasjon og økonomistyring. 24SevenOffice leverer bl.a leverandør? og medlemsregister, regnskap, repeterende fakturering og purring, bankintegrasjon og skanning av inngående fakturaer.
 
Totalt er det omlag 200 000 lag og foreninger i Norge med ca 1 million medlemmer.
 
Vedlagt er en liste over de bankene som har lansert Foreningspakken. Mer informasjon finnes på vår websider: http://24sevenoffice.com/no/terra-foreningspakken
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker