24Seven Technology Group ASA : Avholdt ekstraordinær generalforsamling

Den 8. august 2012, kl 10.00, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i
24Seven Technology Group ASA i selskapets lokaler i Oslo.
 
Vedlagt følger protokoll fra generalforsamlingen.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 

Dokumenter og linker