24Seven Technology Group ASA : Garantert emisjon

Styret i 24Seven Technology Group ASA har blitt tilbudt en garantert emisjon på inntil 5 MNOK på 3 NOK pr aksje fra en gruppe uavhengige aksjonærer i selskapet.
 
I forbindelse med denne garantien har 24Seven Technology Group ASA besluttet å gjennomføre en rettet emisjon med hensikt å hente inn 5 til 7 MNOK.
 
Proveny fra emisjonen vil bidra til å ferdigstille den internasjonale versjonen og videre framdrift i den pågående internasjonaliseringsprosessen. Emisjonen vil være forbeholdt profesjonelle investorer og blir tilbudt færre enn 100 potensielle investorer. Styret forbeholder seg retten til å prioritere strategiske investorer og spredning.
 
Det tas ikke sikte på å utarbeide et prospekt i forkant av emisjonen, og aksjeutstedelsen vil ikke kreve et noteringsprospekt. Garantiprovisjonen utgjør 3 % og skal gjøres opp i sin helhet i aksjer til samme kurs som emisjonen.
 
24Seven Technology Group ASA har engasjert Danske Markets som rådgiver i emisjonen og interessenter bes ta kontakt med Tron Østby på tlf 85 40 57 29.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12