24Seven Technology Group ASA : Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

24Seven Technology Group ASA innkaller til ekstraordinær generalforsamling den 8. august 2012 klokken 10:00.

Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler i Strandpromenaden 9, 0252 Oslo.

Se vedlagte innkalling med vedlegg.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker