24Seven Technology Group ASA : Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 4. desember 2012

24Seven Technology Group ASA er teknologisk ledende på forretningssystemer og telefonisystemer i nettskyen, levert som Software as a Service (SaaS). SaaS modellen betyr at bedrifter betaler et løpende abonnement for løsningene i stedet for den tradisjonelle modellen hvor man investerer tungt i programvare og servere. Løsningene som leveres gjennom 24SevenOffice og Oyatel har hatt 705 % vekst i abonnementsinntekter siden 2006 og hvert årskull med kunder omsatte mer i 2011 enn i opprinnelsesåret som viser at selskapets abonnementsportefølje er meget robust. 24SevenOffice har også allerede blitt Norges nest største økonomisystem målt i antall bedrifter som benytter systemet og fikk terningkast 5 i siste test av økonomisystemer i PC World.

24Seven Technology Group har det siste året fått store og prestisjefulle kontrakter med blant annet PwC, Den norske Revisorforening og Trafikverket i Sverige. 24SevenOffice har lansert nytt regnskapssystem og fakturasystem i oktober 2012, og med øvrige lanseringer som har vært det siste året skal alle hovedmodulene i løpet av 2012 bli ferdigstilt på en cross-browser plattform.

SaaS markedet vokser kraftig og Gartner forventer at markedet vil vokse med 60 % fra 2011 og frem til 2015. Visma har høsten 2012 endelig lansert sin webbaserte versjon som de har uttalt at vil ta over for sine lokalt installerte programmer fra 2015. 24Seven Technology Group har etter Visma sin lansering fått en betydelig økning i henvendelser fra store kunder og partnere. 24Seven Technology Group er derfor nå i sluttforhandlinger med flere store aktører i Norge og internasjonalt, noe som vil kreve ressurser til å gjennomføre. 24Seven Technology Group sitt teknologiske forsprang innen SaaS teknologi gjør at selskapet har en vindusmulighet til å bli en betydelig aktør både i Norge, Norden og internasjonalt innenfor SaaS forretningssystemer. Styret har på bakgrunn av denne vindusmuligheten besluttet at de planlagte kostnadsreduksjonene som følge av ferdigstillelse av cross-browser ikke vil bli gjennomført. For å styrke selskapets balanse og gjennomføringsevne ovenfor de aktuelle store kunder og partnere har styret derfor vedtatt å gjennomføre en emisjon til minimumskurs 3 NOK per aksje på tilsammen 3-6 MNOK, hvor 3 MNOK er garantert. Tegningsfristen er satt til 7. desember 2012 kl.17.

Styret har også den siste tiden vurdert selskapets notering på Oslo Børs. Styret vurderer likviditeten i aksjen og den generelle interessen for IT sektoren på Oslo Børs som meget lav og at den tilhørende verdisettingen av selskapet ikke gjenspeiler den reelle prisingen av selskapet. Sammenliknbare selskaper internasjonalt blir verdsatt til 4-10 ganger omsetning. Kostnadene forbundet med å være notert på Oslo Børs overstiger vesentlig nytteverdien for selskapet og en delisting vil således også medføre et forbedret driftsresultat, samt frigivelse av ledelsesressurser som igjen kan benyttes i salgs, partner og konsulentarbeid. Verdisettingen på Oslo Børs er et hinder for fremtidig vekst ved de utfordringene det medfører i forhandlinger med store internasjonale partnere og eventuelle oppkjøp.

Med kritisk masse av kunder og positivt driftsresultat (EBITDA), samt sin posisjon som ledende aktør innen SaaS markedet for forretningssystemer i Norden er det naturlig at selskapet i fremtiden vil være i førersetet på den konsolideringen Styret forventer vil skje av mindre aktører som ikke makter å bygge kritisk masse. Verdisettingen på Oslo Børs gjør at handlingsrommet til Styret er svært begrenset.

Den senere tiden har også flere av selskapets ledende aksjonærer gitt signaler om at selskapet burde søke Børsen om en delisting. Styrets innstilling er derfor at det nå kalles inn til en ekstraordinær generalforsamling med forslag om en delisting fra Oslo Børs, Axess listen.

En grundig gjennomgang av selskapets strategi og muligheter etter en delisting vil bli redegjort for på generalforsamlingen. Aksjonærer som ønsker en gjennomgang av delistingsprosessen i forkant av generalforsamlingen og en nærmere redegjørelse av Styrets vurdering oppfordres til å kontakte selskapet for å avtale nærmere presentasjoner.

24Seven Technology Group vil avholde selskapets fjerdekvartalspresentasjon i februar 2013 selv om selskapet skulle bli delistet fra Oslo Børs. Selskapet vil fortsette å holde jevnlige presentasjoner etter en delisting. En plan for fremtidig presentasjonsform vil også bli redegjort for på fjerdekvartalspresentasjonen. 24Seven Technology Group planlegger å opprette en egen aksjonærservice for omsetning av aksjer i selskapet.

For ytterligere spørsmål kontakt:

Karl-Anders Grønland, Styreformann (e-post: kag@storlokken.no, tlf. 464 43 307)
Stian Rustad, CEO (e-post: sr@24sevenoffice.com, tlf. 916 63 909)
Ståle Risa, COO (e-post: str@24sevenoffice.com, tlf. 922 35 847)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker