24Seven Technology Group ASA : Meldepliktig handel

COO i 24Seven Technology Group ASA, Ståle Risa, har i dag, 23.8.2012, kjøpt
3000 aksjer til snittkurs 3,40 kroner pr. aksje, gjennom Ebiz AS.
Ståle Risa vil etter transaksjonen eie 887.814 TFSO aksjer.

Som primærinnsider sendes denne meldingen iht. verdipapirhandelsloven § 4-1 jf § 4-3
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12