24Seven Technology Group ASA : Meldepliktig handel

Styreleder i 24Seven Technology Group ASA, Karl-Anders Grønland, har i dag,
23.08.2012, kjøpt 6000 aksjer til kurs 3,38 kroner pr. aksje, gjennom sitt selskap Montebello Vinselskap og Invest AS.
 
Karl-Anders Grønland vil etter transaksjonen eie 283 325 TFSO aksjer.
Som primærinnsider sendes denne meldingen iht. verdipapirhandelsloven § 4-1 jf § 4-3.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12