24Seven Technology Group ASA : Meldepliktig handel

CEO i 24Seven Technology Group ASA, Stian Rustad, har i dag, 25.11.2011, kjøpt 5 000 aksjer til snittkurs 4,59 kroner pr. aksje, gjennom sitt selskap ICT Group AS.

ICT Group AS vil etter transaksjonen eie 3 755 432 TFSO aksjer.

Som primærinnsider sendes denne meldingen iht. verdipapirhandelsloven § 4-1 jf § 4-3.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12