24Seven Technology Group ASA : Ny webside for investor relations

24Seven Technology Group ASA har lanserten ny investor relations webside, http://tfsogroup.com, og corporate branding for konsernet. På denne siden finnes også presentasjonensom ble holdt på selskapet kapitalmarkedsdag.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12