24Seven Technology Group ASA: Endring i tildeling i forbindelse med emisjon

Det er gjort endringer i tildelinger i forhold til emisjon meldt i børsmelding av 26.9.2011. Den nye fordelingen blant primærinnsidere er som følger:
 
- Stian Rustad har gjennom ICT Group AS med datterselskaper tegnet for 1 200 002 aksjer (tildeling økt med 422 224 aksjer i forhold til melding av 26.9.2011).

 ICT Group AS eier etter denne transaksjonen 3 750 432 aksjer.

- Ståle Risa har gjennom eBiz AS tegnet for 444 444 aksjer (tildeling uendret i forhold til melding av 26.9.2011).
 
eBiz AS eier etter denne transaksjonen 784 814 aksjer.
 
- Truls Kristian Hauger har tegnet for 111 111 aksjer (tildeling uendret i forhold til melding av 26.9.2011).

Truls Kristian Hauger eier etter denne transaksjonen 173 065 aksjer.

- Espen Fjeldberg har gjennom Holding Holding AS tegnet for 111 111 aksjer(tildeling redusert med 111 111 aksjer i forhold til melding av 26.9.2011). 
 
Holding Holding AS eier etter denne transaksjonen 596 781 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12