24Seven Technology Group ASA kjøper 100% av Oyatel AS

24Seven Technology Group ASA har som tidligere kommunisert hatt en strategi om å fokusere på Core Business som selskapet igjen har definert som SaaS Software og SaaS Voip. Selskapets omsetning er nå representert med 95% omsetning fra Core Business. Som et ledd i dette har selskapet nå blitt enig om å kjøpe de resterende 39,38% av Oyatel AS som utgjør SaaS Voip divisjonen.
 
Oyatel AS har hatt en betydelig vekst siste 3 årene oghar en unik teknologi som utgjør et av Europas mest komplette virtuelle telefonisentral/PABX systemer. Systemene har bevist å være meget driftsikre og skalerbare.
 
24Seven Technology Group ASA kan nå lettere velge de løsningene som er mest optimalt for konsernet som en helhet uten særhensyn til minoritetsaksjonærene.
 
Partene har siden 24Seven Technology Group ASA kjøpte majoriteten av aksjene hatt en put/call opsjon mellom seg som skal sikre både at minoriteten kan selge sine aksjer til 24Seven Technology Group ASA og samtidig sikre mot at minoriteten kan utnytte en eventuell urimelig lav aksjekurs på 24Seven Technology Group ASA.  Prisingen ved en put opsjon ovenfor selskapet er 60 % av selskapets call opsjon. Oppgjøret kan skje både kontant eller gjennom utstedelse av aksjer til selskapets motpart. Ved et oppgjør i aksjer skal børskursen de siste 20 dager før opsjonsutløsningen legges til grunn. Selskapet har som følge av den senere tids kurser ønsket å vente til nærmere fristen for utløpet av opsjonen å vente til nærmere siste frist 31.12.2011. Minoritetsaksjonærene i Oyatel AS har i dag meddelt styret i 24Seven Technology Group ASA at de ønsker å innløse sin opsjon og erverve aksjer i 24Seven Technology Group ASA. Dette medfører at selskapet vil utstede ca 1 686 000 aksjer for de resterende 39,38% av Oyatel AS, som tilsvarer en aksjekurs på  ca.  5 NOK regnet ut i fra faktisk verdi på Oyatel AS. På bakgrunn av avtalens karakter vil saken måtte generalforsamlingsbehandles etter at en redegjørelse er laget av en revisor som uavhengig sakkyndig. Denne prosessen vil bli igangsatt snarlig.
 
Nøyaktig antall aksjer som skal utstedes etter avtalen vil bli beregnet av en uavhengig sakkyndig.
 
Om Oyatel AS
Oyatel utviklerer og selger et unikt webbasert telefonsystem til bedrifter i Norge og Sverige og er allerede tett integrert med 24SevenOffice. Oyatel leveres som en ekte SaaS tjeneste; alle kan på 2 minutter sette opp en gratis test for 30 dager, det er fri etablering og ingen bindingstid. For mer informasjon om løsningen se www.oyatel.no
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12