24Seven Technology Group ASA med fulltegnet emisjon

24Seven Technology Group ASA har den 25. mai fulltegnet emisjonen som ble annonsert den 9. mai. Interessen fra selskapets ledende aksjonærer, ledelse og øvrige ansatte var betydelig og garantistene har derfor som avtalt vært nødt til å vike i emisjonen. Totalt har selskapet hentet inn 5 MNOK. De nye aksjene vil ikke være omsettelige før aksjene er fullt ut betalt og registrert i Brønnøysundregistrene.

Følgende primærinnsidere har fått tildelt aksjer i emisjonen:

Tor Øystein Repstad, styremedlem, har som representant for Agder Energi Ventures (AEV) fått tildelt 268 653 aksjer for AEV. AEV eier etter dette 2 991 986 aksjer i selskapet.

Karl-Anders Grønland, styreleder, har fått tildelt 20 000 aksjer. Karl-Anders Grønland eier etter dette 277 325 aksjer i selskapet, personlig og gjennom sitt selskap Montebello Vinselskap og Invest AS.

Truls Kristian Hauger, CFO, har fått tildelt 100 000 aksjer. Truls Kristian Hauger eier etter dette 273 065 aksjer i selskapet.

Stian Rustad, CEO, har fått tildelt 234 338 aksjer. Stian Rustad eier etter dette 3 993 770 aksjer i selskapet, gjennom sitt selskap ICT Group AS.

Ståle Risa, COO, har fått tildelt 100 000 aksjer. Ståle Risa eier etter dette 884 814 aksjer i selskapet, gjennom sitt selskap Ebiz AS.

Freddy Garberg Kristensen, partneransvarlig, har fått tildelt 16 666 aksjer. Freddy Garberg Kristensen eier etter dette 177 142 aksjer i selskapet, gjennom sitt selskap Garberg Kristensen Invest AS.

Øvrige ansatte har tegnet seg for tilsammen 248 026 aksjer.

Danske Bank Corporate Finance har vært Sole Lead Manager og Bookrunner i emisjonen.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12