24SevenOffice 4Q09 og foreløpig årsresultat for 2009

Omsetningsrekord og positivt årsresultat for 2009


24SevenOffice ASA hadde en rekordomsetning på MNOK 20,2 i 4Q09, og rekordomsetning på MNOK 74,7 for 2009, opp 47% sammenlignet med 2008. Positivt driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på MNOK 1,3 i 4Q09, tredje kvartalet på rad med positiv EBITDA. Positivt årsresultat på MNOK 11,1 for 2009.


Høydepunkter 4Q 2009

· Rekordomsetning på MNOK 20,2 i 4Q09 og rekordomsetning på MNOK 74,7 for 2009, opp 47 % sammenlignet med 2008.

· Positivt resultat på MNOK 19,2 i 4Q09 og positivt resultat på MNOK 11,1 i 2009.

· Positiv EBITDA på MNOK 1,3 i 4Q09 det tredje kvartalet på rad med positiv EBITDA.

· Kontantstrøm fra driften forbedret med MNOK 1,7 i 4Q09.

· Driftsinntekter i Sverige opp 120 % fra 4Q08.

· Software inntekter opp 57 %, sammenlignet med 4Q08.

· Mottatt Industriell forskning og utviklingsmidler fra Innovasjon Norge på MNOK 1,5 i 1Q10 for utvikling av et avansert prosjekt styringssystem for prosjekt- og kunnskapsintensive organisasjoner.

· Inngått avtale om kjøp av IP-telefonselskapet Phonzo AS og teknologi og kundekontrakter fra det fisjonerte outsourcingselskapet NetClient AS i 1Q10. Disse kjøpene har en samlet årlig omsetning på ca MNOK 19. Begge selskaper er lønnsomme.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker