24SevenOffice ASA foretar en intern omorganisering

24SevenOffice ASA har overført all sin virksomhet knyttet til den operative programvarevirksomheten fra morselskapet til et heleid datterselskap som skal hete 24SevenOffice AS.

Overdragelsen skjer slik at morselskapet blir et rent holdingsselskap. Overdragelsen vil ikke ha noen vesentlig regnskapsmessig eller skattemessig effekt, men dette skjer for å bedre mulighetene for å kunne muliggjøre en eventuell fusjon eller sammenslåing over grensene. Dette fordi en slik omorganisering som kan skje selskapsrettelig over landgrensene med større sannsynlighet kan skje med de skatterettslige tillatelser som gjør at en slik omorganisering ikke vil utløse skatt.

Styrets leder Karl-Anders Grønland påpeker at selskapet på denne måten klargjøres for en internasjonal ekspansjon sammen med andre mulige partnere. Det understrekes imidlertid at selskapet ikke har inngått noen avtaler om ekspansjon som vil kunne innebære at søknad om skattelempe eller andre tilsvarende tillatelser har blitt aktualisert.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12