24SevenOffice ASA selger privatkundene til Phonzo AS for NOK 12 millioner

24SevenOffice ASA har i dag inngått en intensjonsavtale om å selge privatkundene i Phonzo AS for NOK 12 millioner til NorCall AS. NorCall  AS forplikter seg med dette til å benytte 24SevenOffice og datterselskapet Oyatel sin teknologiske plattform i minimum 5 år. 24SevenOffice beholder all teknologi og alle bedriftskundene i Phonzo AS. Overtagelsen vil skje senest 31. september dette år. NorCall AS blir samtidig med dette en wholesale kunde av Oyatel sin IP-telefoniplattform for sine privatkunder og de vil i tillegg selge Oyatel sin virtuelle telefonisentral og 24SevenOffice sitt SaaS baserte ERP system til sine bedriftskunder.

- 24SevenOffice har ikke privatkunder som en del av sin strategiske kundemasse og målgruppe, og det er derfor gledelig at vi nå har funnet en god løsning for privatkundene til Phonzo, sier Ståle Risa, COO i 24SevenOffice ASA.

- NorCall får med denne avtalen tilgang til å selge ledende IP telefoni teknologi generelt og community basert funksjonalitet spesielt, noe som vil gjøre oss ekstra konkurransedyktige fremover, sier Henrik Rommerud, Administrerende Direktør i NorCall AS.

- Denne avtalen vil i tillegg til å gi oss NOK 12 millioner, også gi oss økt omsetning og fortjeneste når kundene etter hvert blir konvertert over på vår plattform. Dette på grunn av at denne omsetningen ikke har vært konsolidert inn tidligere, sier Truls Hauger, CFO i 24SevenOffice ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12