24SevenOffice har mottatt stevning fra Active24 ved Mamut24SevenOffice kan ikke se at Active24 ved Mamut har lidd noe tap som følge av at avtalen ble hevet og vil nå gå igjennom stevningen sammen med sine rådgivere så fort som mulig for å se nærmere på hvordan Active24 ved Mamut argumenterer for sitt tap.

24SevenOffice stiller seg uforstående til at Active24 ved Mamut har lidd noe økonomisk tap som følge av hevingen av avtalen av følgende grunner:

1. Active24 ved Mamut har tidligere i sin skriftlige korrespondanse hevdet at avtalen var i strid med konkurranseloven. Noe økonomisk tap fordi Active24 ikke kunne gjennomføre en ugyldig avtale som ble hevet i stedet for angivelig å skulle bli erklært ugyldig er det vanskelig å skjønne at kan foreligge.

2. Active24 skulle etter avtalen markedsført 24SevenOffice til alle Active24 sine 300 000 kunder. Etter at avtalen med Active24 var hevet hadde Mamut, som eier av Active24, tilgang til full markedsføringseksponering alene mot disse kundene og dermed selge mer av Mamut sine produkter hvor de har en større forholdsmessig fortjeneste. Siden stevningen antas å basere seg på at det er mer lønnsomt å selge våre tjenester enn Active24s morselskap Mamuts sine produkter vil stevningen fra datterselskapet til en av våre konkurrenter bli lest med interesse.

- Vi vil nå gå gjennom deres motsøksmål for å få oversikt over hva Active24 ved Mamut mener de skal ha tapt. Jeg stiller meg umiddelbart undrene til motivet bak dette søksmålet, da jeg finner det umulig at Active24 ved Mamut kan tape på å slippe å markedsføre våre direkte konkurrerende produkter tungt i sin egen portal, sier Stian Rustad, CEO i 24SevenOffice ASA.

- 24SevenOffice har brukt flere tusen timer på å utvikle produktet Active24 som Mamut fortsatt tjener penger på i dag. Vi har verken fått betalt i kontanter eller den lovede markedsføringen og nå sitter vi igjen med et søksmål i fanget. Dette føles noe underlig og vi håper at retten viser modenhet i sin vurdering av saken. Vi antar foreløpig at hensiktene med søksmålet er å forsøke å forstyrre fokuset til en av Mamuts konkurrenter, samt et håp om uberettiget å skape uro og støy for investorer som eier aksjer i selskapet, samt selskapets kunder, samarbeidspartnere og ansatte, sier Ståle Risa, COO i 24SevenOffice ASA.

Det tas sikte på at en mer detaljert presentasjon av søksmålet vil bli gitt i forbindelse med avleggelsen av Q2-tallene når selskapet sammen med sine rådgivere har vurdert søksmålet.