24SevenOffice utløser opsjon og styrker eierskap i datterselskap

24SevenOffice har utløst sin opsjon og kjøpt resterende aksjer (49%) i datterselskapet 24SevenOffice Asset Management av Erik Evjen.

 

24SevenOffice Asset Management omsetter pr i dag ca for 6 MNOK pr år og er 24SevenOffice sin egen markedsplass for alle 24SevenOffice sine brukere på samme måte som f.eks App Store er handelsplassen for alle Apple Inc sine brukere. Asset Management sin markedsplass kalles SuperStore og selger også fysiske produkter. Det vil si at alle selskaper som bruker 24SevenOffice sitt SaaS baserte ERP system kan enkelt selge sine egne produkter, tjenester og software til alle de andre bedriftene og dets ansatte i 24SevenOffice Community.

SuperStore øker omsetningen til våre kunder, samt forenkler innkjøpsprosedyrene for bedriftene og dets ansatte. SuperStore er en omfattende handelsplass med over 50 ulike kategorier nettbutikker.

24SevenOffice ASA skal betale kontant NOK 219 805.

Denne avtalen er styregodkjent og styret har uttrykt sin tilfredshet med at man har hatt en opsjon til å overta de resterende aksjene i selskapet.

Styret samtykket også i tidligere børsmeldte anskaffelser av deler av NetClient og minoritetsandel i Oyatel.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12