Avholdt ekstraordinær generalforsamling i 24Seven Technology Group ASA

24Seven Technology Group ASA i dag avholdt generalforsamling, der blant annet den internasjonale strategien ble gjennomgått.

Generalforsamling vedtok å overdra alle rettigheter vedrørende en videre rettslig behandling av et krav om gjenopptakelse av tidligere lagmannsrettsdom. En eventuell gjenopptagelse av saken representerer i følge avtalen kun en risikofri potensiell oppside for 24Seven Technology Group ASA, da kjøper skal dekke alle kostnadene og 24Seven Technology Group ASA beholder 75% av en eventuell gevinst i denne saken. Det forutsettes at selskapets ressurser ikke skal brukes i noe omfang av betydning ved en slik sak.

Presentasjon av internasjonal strategi, protokoll og den sakkyndige redegjørelsen er vedlagt.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12