Avholdt generalforsamling i 24SevenOffice ASAAlle forslag i henhold til innkallingen ble enstemmig vedtatt.

Det valgte styret består av:
Karl-Anders Grønland (partner i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA) - styreleder
Michael Grant Jacobs (Administrerende Direktør i Dell Norge AS) - styremedlem
Per C. Evers (Partner i Deloitte, Tax & Legal) - styremedlem
Marte Kopperstad (Nordisk prosjektleder i Nordea)- styremedlem
Hilde Maren Schjager - ansattes representant

Som medlemmer av valgkomiteen ble valgt Espen Øxnes (leder), Steinar Jordbakke og Svein Otto Garberg.