Bekreftet oppgjør i forbindelse med emisjonen

Selskapet har i dag mottatt bekreftelse på fullt oppgjør i forbindelse med emisjonen i 24Seven Technology Group ASA.
 
Styret har besluttet å ikke gjennomføre en fortrinns-emisjon for mindre aksjonærer, da det i tegningsperioden har vært mulig å handle aksjer i selskapet over børs til lik eller lavere kurs enn emisjonskursen, og mindre aksjonærer dermed har hatt anledning til å beholde sine relative andeler gjennom å handle aksjer over børs. Kostnadene ved å avholde en slik prosess antas å ville overstige de verdier selskapet vil tilføres.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.