CORRECTION (no): Prospekt i forbindelse med forestående rettet emisjon

This is a correction of the announcement from 15:47 24.03.2010 CET. Reason for the correction: Dato for offentliggjøring var feilaktig oppgitt til 23.3.2010. Dette er endret til 24.3.2010.

24SevenOffice ASA, org. nr. 879447992 offentliggjør i dag 24.3.2010 prospekt i forbindelse med forestående emisjoner:

· Utstedelse av 1 080 000 nye aksjer gjennom en rettet emisjon til tegningspris NOK 6 pr. aksje.

· Utstedelse av 625 000 nye aksjer til anskaffelse av fisjonerte NetClient AS til tegningspris NOK 8 per aksje.

· Utstedelse av 232 875 nye aksjer for anskaffelse av ytterligere 10,18 prosent av datterselskapet Oyatel AS til tegningspris NOK 8 pr. aksje.

Alle aksjene er ordinære aksjer, listet under selskapets ticker TFSO på Oslo Axess, og gir tegnere rett til utbytte fra tildelingsdato.

Alle aksjer vil bli utstett på eller i dagene rundt den 15. april 2010.

Prospektet er tilgjengelig elektronisk på selskapets hjemmesider www.24sevenoffice.no/company/investor_relations/, og kan bestilles i papirversjon ved henvendelse til selskapets adresse:

24SevenOffice ASA

Østensjøveien 34

0667 Oslo

Norway


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12