Dom i ankesaken mot Active 24 AS

24Seven Technology Group ASA har i dag mottatt dom i ankesaken mot Active 24 AS fra Borgarting lagmannsrett.

24Seven Technology Group ASA er dømt til å betale Active 24 AS, et datterselskap av Mamut ASA som igjen er en del av Visma-konsernet MNOK 4,4 med morarenter som utgjør ca. NOK 900.000. Beløpet er erstatning for det tapet som oppstod som følge av at Active 24 AS mistet muligheten til å selge 24SevenOffice - produkter til kunder av Active 24.  Beløpet er ca. MNOK 8,5 lavere enn dommen fra Oslo tingrett. Partene skal dekke sine egne saksomkostninger for begge rettsinstanser. 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12