Ekstraordinær generalforsamling i 24Seven Technology Group ASA

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i 24Seven Technology Group ASA den 30. november 2010 klokken 12.00 hos Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange i Haakon VIIs gate 5, 2. etasje, 0161 Oslo.

Styret i 24Seven Technology Group ASA mener selskapet har en unik posisjon og mulighet til å ta del i den ekstreme internasjonale veksten i SaaS markedet. Markedet for SaaS baserte løsninger vokser i snitt 27% årlig sammenlignet med kun 4% vekst innen tradisjonell software. Selskapet vil i neste kvartal lansere en internasjonal versjon av sitt SaaS produkt, som også vil bli integrert med markedsplassene for skytjenester til blant annet Google, Microsoft og Apple. Disse markedsplassene opplever sterk vekst og Google Apps Marketplace vokser nå alene med over 4 000 bedrifter per dag.

Selskapet har gjennom sine markedsanalyser sett at 24SevenOffice plattformen er ledende på mange områder, konkurrerer godt funksjonsmessig med de internasjonale aktørene og har et potensial til å ta en strategisk viktig posisjon innen webbaserte forretningssystemer internasjonalt. Styret i 24Seven Technology Group ASA ønsker derfor å være klare til å gripe mulighetene ved en internasjonal lansering når tidspunktet er riktig og ber derfor generalforsamlingen om en fullmakt til kapitalforhøyelse. Selskapet har engasjert Danske Bank, Argo Securities og Terra Markets som rådgivere i denne prosessen.

Selskapet vil presentere sin internasjonale strategi på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Innkallingen og anmeldelsesskjema er vedlagt i pdf format.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker