Endring finansiell kalender

24SevenOffice ASA endrer dato for offentliggjøring av resultat for 1. kvartal 2010 til fredag 30. april 2010.

Den finansielle kalender for 2010 er ellers uendret.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12