Endring i finansiell kalender for 2. kvartal 2011

24Seven Technology Group ASA endrer dato for offentliggjøring av resultat for 2. kvartal 2011 til tirsdag 30. august 2011 kl. 09.00.

Presentasjonen vil finne sted i selskapets lokaler i Østensjøveien 34, 0667 Oslo.

Den finansielle kalender for 2011 er ellers uendret.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12