Finansiell Kalender 2009

4 kvartal 2008: 27 februar 2009 1 kvartal 2009: 22 mai 2009 2 kvartal 2009: 19 august 2009 3 kvartal 2009: 26 oktober 2009
 
Generalforsamling avholdes 9 juni 2009