Finanskalender 2012

24Seven Technology Group ASA vil offentliggjøre regnskapstall på følgende datoer i 2012:

Q4 2011 / foreløpige resultater 2011:     24. februar
Q1 2012 finansiell rapport:                   23. mai
Q2 2012 / 1H 2012 finansiell rapport:    31. august
Q3 2012 finansiell rapport:                   28. november

Alle presentasjoner vil bli avholdt kl. 09.00, i selskapts lokaler, med mindre annen lokasjon blir kommunisert i forkant av presentasjonen.

Ordinær Generalforsamling avholdes den 15. juni 2012.

Det tas forbehold om endringer i oppsatte datoer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12