Forliksforslag til Active24 ved Mamut

24SevenOffice tilbyr med dette et forliksforslag til Active24 ved Mamut (Mamut konsernet) vedrørende nylig avsagt dom i Oslo Tingrett.

Det viste seg i Tingretten at partene har missforstått hverandre totalt i denne prosessen og 24SevenOffice ønsker derfor med dette å rette opp situasjonen ovenfor Mamut konsernet.

24SevenOffice har lagt til grunn i sitt søksmål at det har vært ønskelig for Mamut konsernet å slippe å selge og markedsføre en konkurrents produkter. Spesielt siden de etter den aktuelle avtalen kun ville beholde 40% av omsetningen ved å selge 24SevenOffice sine produkter mot 100% ved salg av sine egne. I Tingretten kom det derimot frem at Mamut konsernet på sin side har trodd at det var 24SevenOffice som ville ut av avtalen, da de mente den var problematisk for 24SevenOffice og meget lukrativ for Mamut konsernet.

24SevenOffice tilbyr derfor med dette Mamut konsernet å selge 24SevenOffice sine systemer i 30 måneder (som er et halvt år lengre enn den opprinnelige avtaleperioden), samt at de får beholde hele 60% av omsetningen (mot 40% i den opprinnelige avtalen). I følge Tingsretten sin argumentasjon vil dette da generere minimum 18 millioner til Mamut konsernet og i følge Mamut konsernets egen argumentasjon i dommen vil dette generere 87 MNOK.

24SevenOffice tilbyr også Mamut en evigvarende rett til å selge 24SevenOffice sin programvare mot den opprinnelige 40% andelen av omsetningen, for i handling vise klart at 24SevenOffice ikke ønsket eller ønsker seg vekk fra avtalen.

På denne måten slipper Mamut konsernet også å investere i å utvikle den krevende SaaS teknologien selv.

Dette forlikstilbudet må være spesielt fordelaktig for Mamut konsernet, da de argumenterte for at det ikke ville være mulig å selge noen av sine egne produkter i denne perioden. Dette er også i tråd med Tingrettens dom som også har lagt til grunn at Active24 ikke ville kunne selge en eneste lisens av morselskapet Mamut sin egen og tilsvarende programvare som en dekningstransaksjon for å begrense tapet til 24SevenOffice.

24SevenOffice har med dette gitt en erstatning på mange ganger det vi har blitt dømt til å betale og Mamut får endelig mulighet til å selge 24SevenOffice etter planen deres.

- Vi har registrert at veksten i Mamut konsernet i de seneste kvartalene har stoppet opp og regner med at Hanoa vil takke ja til dette tilbudet og på den måten få tilbake både vekst og bedre lønnsomhet ved å selge 24SevenOffice produkter med høyere provisjon i forhold til det som var opprinnelig avtalt. Dette vil jo også være med på bidra vesentlig til å øke aksjonærverdiene til sine egne aksjonærer, uttaler Ståle Risa, COO i 24SevenOffice.

- Det er vårt håp at alle parter dersom Active24 AS likevel ikke er eller noen gang egentlig har vært interessert i å selge 24SevenOffice sine tjenester at man inntil lagmannsretten har ferdigbehandlet saken, at Mamut-konsernet nå opptrer dannet og ikke lager noe unødig støy knyttet til et erstatningsbeløp som utgjør en brøkdel av begge konsernenes verdier, er mindre enn de netto eiendomsverdiene i et datterselskap 24SevenOffice nettopp har fått med på "kjøpet" siste uken eller er mindre enn siste salg av deler av virksomheten i et datterselskap som også ble solgt sist uke, sier Truls Hauger, CFO i 24SevenOffice.

- Adm Dir Eilert Hanoa har i media uttrykt et sterkt ønske om at 24SevenOffice ikke belaster rettsvesenet ytterligere med denne saken og vi håper vi med vårt forliksforslag kan slippe å gjøre nettopp dette, men at hver av bedriftene i stedet kan bruke sitt interne fokus på å skape verdier og fortjenester i stedet for å dytte over kostnader på hverandre for tidligere uheldige strategiske valg, Sier Karl Anders Grønland, Styreformann i 24SevenOffice.

Vi vil for ordens skyld presisere at 24SevenOffice er helt uenig med retten og Mamut konsernet i at de ikke kunne selge noe av Mamut sin egen programvare for å redusere tapet sitt. Spesielt med tanke på at Mamut fikk hele markedsplassen for seg selv når 24SevenOffice ble fjernet fra portalen. Sekundært mener vi at Active24 i det minste burde solgt andre SaaS baserte systemer, så snart de kom frem til at Mamut sine produkter ikke kunne selges overhodet. Siden Mamut konsernet kun beholder 40% ved salg av 24SevenOffice sine produkter mot 100% av sine egne, kan vi vanskelig se at man ville selge så mye mindre Mamutprodukter at det skulle tilsi noe tap for Mamut konsernet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12