Forskningsmidler fra Innovasjon Norge til avansert industriell forskning og utvikling

24SevenOffice har i dag fått forskningsmidler til industriell forskning og utvikling av avansert webteknologi for prosjektstyring fra Innovasjon Norge. Den nye webbaserte prosjektstyringsapplikasjonen vil både selges som et selvstendig produkt og fullstendig integrert med eksisterende webbaserte produktportefølje fra 24SevenOffice. Dette produktet vil dekke behovet for et totalt integrert webbasert system for økonomi, CRM, prosjektstyring, timeføring, fil-lagring og samhandling.


Dette er en svært gledelig nyhet for oss, og bekrefter vår posisjon som en av de fremste forskningsmiljøene på avansert webteknologi. Forskningsmidlene fra Innovasjon Norge gjør det mulig for oss å utvikle et nytt prosjektstyringssystem med svært etterspurt funksjonalitet som er tilpasset større og mer avanserte kunnskapsbedrifter. Sammen med  eksisterende produktportefølje vil dette gjøre oss til en attraktiv, teknologisk ledende aktør i markedet for større kunnskapsbedrifter hvor vi ikke er representert i dag.


Prosjektet ble påbegynt i tredje kvartal 2009, og vil lanseres i flere faser etter hvert som modulene ferdigstilles. Prosjektet vil ferdigstilles i sin helhet i løpet av 2010. Første kunde er allerede signert, og vi er i anbudsprosess med flere potensielle kunder.


Det totale støttebeløpet fra Innovasjon Norge er på 1,5 millioner kroner.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12