Inngått avtale om kjøp av Phonzo AS24SevenOffice ASA har 5. januar 2010 inngått en avtale om å kjøpe Phonzo AS av Agder Energi Venture AS. Phonzo er et IP-telefoniselskap som i dag omsetter for ca 14 MNOK og har ca 14.000 kunder. Selskapet kjøpes for 13,850 MNOK, med korrigeringsmekanismer. 24SevenOffice har anledning til å gjøre opp deler av kjøpesummen ved utstedelse av aksjer i 24SevenOffice. Det er ikke inngått noen avtaler med ledende ansatte eller styremedlemmer verken i Agder Energi konsernet eller i Phonzo AS. 24SevenOffice vil overta Phonzo AS juridisk den 30. september 2010, men 24SevenOffice vil basert på en egen outsourcingavtale overta driftsansvaret fra avtaleinngåelsen.24SevenOffice vil dermed starte arbeidet med å konvertere Phonzo-kundene over på sin community baserte SaaS plattform. Dette vil gi de eksisterende Phonzo kundene tilgang til avansert SaaS funksjonalitet som virtuell telefonsentral (PBX), telefoni integrert med 24SevenOffice CRM system, synkronisering av kontakter med mobiltelefon, callsenter funksjonalitet og presence.- Med dette kjøpet vil vi nå kritisk masse innen SaaS telecom divisjonen og etter konsolideringen gjøre denne divisjonen mer lønnsom, sier CEO Stian Rustad.- Denne transaksjonen vil bidra til en fornuftig konsolidering av IP-telefoni markedet der 24Seven Office vil spille en viktig rolle, sier Tor Øystein Repstad i Agder Energi Venture.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12