Inngått intensjonsavtale om kjøp av innmaten i SaaS selskapet One Audit


24Seven Technology Group ASA styrker sin posisjon innen revisjonsbransjen ved å foreta et oppkjøp av innmaten med hovedsakelig kundeavtaler, ansatte og IPR i SaaS selskapet One Audit.

One Audit er et norsk webbasert CRM og prosjektstyringssystem med hovedfokus på revisjonsselskaper. Med sine ca. 100 kunder har One Audit en årlig repeterende software omsetning på i overkant av MNOK 4. Regnskap og revisjonsselskaper er et strategisk satsningsområde for 24Seven Technology Group ASA, med blant annet PricewaterhouseCoopers (PwC) og Den norske Revisorforening som største kunde/partner. 24Seven Technology Group ASA blir etter oppkjøpet den ledende SaaS aktøren innen revisjonsbransjen.

24Seven Technology Group ASA betaler 6 MNOK fordelt med månedlig nedbetaling i 3 år rentefritt. Avtalen forutsetter tilfredsstillende due diligence og endelig styregodkjennelse av styret i 24Seven Technology Group ASA på styremøte den 21. Desember 2011.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12