Inngått markedspleieavtale

24SevenOffice ASA har inngått en markedspleieavtale med Terra Securities AS for selskapets aksjer. Avtalepartenes intensjon ved denne avtalen å fremme likviditeten i den aksje som omfattes av avtalen og å redusere forskjellen (spreaden) mellom kjøps- og salgskurser i handelen med selskapets aksjer.

Avtalen er i overensstemmelse med de krav som Oslo Børs stiller.

Avtalen er gjeldene fra i dag.

Kontakt CFO Truls Kristian Hauger, 24SevenOffice ASA; +47 91 10 49 98

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12