Inngått rammeavtale med estimert årlig omsetning på 6 MNOK

24SevenOffice skal levere Community systemet og IP telefoni til alle Nettopp24 sine kunder. Produktene til Nettopp24 skal også selges gjennom Community tjenesten 24SevenOffice Superstore. Estimert omsetning vil totalt utgjøre ca 1,5 Millioner NOK pr kvartal.