Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

24Seven Technology Group ASA kaller inn til ekstraordinær generalforsamling den 4. oktober 2011 klokken 10:00.
 
Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler i Østensjøveien 34, 0667 Oslo.
 
Se vedlagte innkalling med vedlegg.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker