Innkalling til ordinær generalforsamling i 24SevenOffice ASA


ASA. Generalforsamlingen avholdes 9. juni 2009 klokken 14:00 i
selskapets lokaler i Østensjøveien 34, 0667 Oslo.

Fullstendig innkalling er vedlagt som pdf dokument.

24SevenOffice ASAs årsrapport for 2008 er tilgjengelig på:
http://www.24sevenoffice.com/webpage/no/IR_finansrapporter.html

Eller kan lastes ned direkte fra:
http://www.24sevenoffice.com/webpage/no/dokument/TFSO_arsrapport_2008.pdf