Invitasjon til kvartalspresentasjon

24Seven Technology Group ASA presenterer kvartalsrapport og selskapsoppdateringer tirsdag 30. november kl. 09.00.

Presentasjonen avholdes i Haakon VII's gate 5, 0161, Oslo, andre etasje.

Oslo, 29. november 2010.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12