Kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg i tvisten med Active 24

24SevenOffice har i dag blitt orientert om kjennelsen fra Høyesteretts ankeutvalg, hvor anken er avvist. Dette innebærer at kjennelsen fra Lagmannsretten blir stående.