Market maker avtale

Selskapet har i dag avsluttet sin market maker avtale. Eksisterende avtale vil løpe ut april 2010.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12